Tlačové správy

Investície do výskumu a vývoja by mali rásť

Novela zákona o dani z príjmov má zvýšiť odpočet nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %.

Bratislava 12. septembra 2017 – Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií by mala výrazne zvýšiť odpočet nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %. Zároveň by mala zaviesť tzv. Patent box, ktorý spoločnostiam umožní znížiť daň z príjmov plynúcich z duševného vlastníctva, a to najmä z vývoja softvéru, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Odznelo to na pracovných raňajkách organizovaných spoločnosťou Deloitte na tému nových daňových opatrení na zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja.

„Dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj ako aj Patent box predstavujú transparentný, spravodlivý a administratívne nenáročný spôsob podpory podnikového výskumu a vývoja, ktoré využívajú už roky najvyspelejšie ekonomiky sveta,“ uviedol partner spoločnosti Deloitte Martin Rybár.There is some text

Predstavitelia popredných spoločností a zástupcovia Ministerstva financií SR a agentúry SARIO diskutovali o opatreniach na zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja. Na podujatí mali príležitosť vypočuť si detaily plánovaných zmien od ich autorov a zdieľať praktické skúsenosti s uplatňovaním odpočtu.

 

 

O spoločnosti

Deloitte je svetový líder v oblasti poradenstva a služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Deloitte pomáha vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšuje životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najvýznamnejším odvetvím pre naše konzultačné služby a zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci firmy. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.