Tlačové správy

Podiel nesplácaných úverov aj napriek zvyšovaniu zadlženosti domácností klesá

BRATISLAVA, 22. marec 2018 – Aj keď sa zadlženosť domácností v posledných rokoch zdvojnásobila, podiel nesplácaných retailových úverov klesá. Zistenia vyplývajú zo správy spoločnosti Deloitte o nesplácaných bankových úveroch („NPLs“), ktorá obsahuje prehľad vývoja bankového sektora, hlavných ukazovateľov nesplácaných úverov a vývoja na trhoch úverových portfólií v strednej a východnej Európe.

Predaje portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej a východnej Európe vzrástli a hodnota uzatvorených transakcií prekročila v roku 2016 7 mld. EUR. Rovnako zvýšená aktivita na dlhovom trhu pokračovala aj v roku 2017. Hoci k najpredávanejším stále patria portfóliá zlyhaných úverov korporátnych dlžníkov, niektorí investori už upriamili svoju pozornosť aj k hypotékam na bývanie.  

„Hlavnými hnacími silami predaja portfólií nesplácaných bankových úverov v strednej Európe boli v uplynulých rokoch zlepšujúce sa makroekonomické podmienky a nárast realitných trhov. Prístup k lacnému financovaniu podnietil dopyt investorov. Na druhej strane regulátori v mnohých jurisdikciách zaviedli opatrenia, ktoré mali donútiť finančné inštitúcie zbaviť sa rizikových aktív,“ vysvetlila Ivana Lorencovičová, partnerka spoločnosti Deloitte.

Zadlženosť sa zdvojnásobila
Situácia na Slovensku je podobná vývoju v okolitých krajinách. Poskytovanie retailových a korporátnych úverov v rámci bankového sektora na Slovensku stále rastie a vykazuje jeden z najvyšších rastov v krajinách zapojených do štúdie. Bankový sektor je zdravý, podiely nesplácaných úverov sú nízke a ziskovosť je vysoká. 

„V roku 2016 a 2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, dynamicky vzrástol objem poskytnutých úverov, najmä v sektore retailových úverov (nárast o 13,4 % v roku 2016). Zadlženosť domácností sa podľa Národnej banky Slovenska v posledných rokoch zdvojnásobila a je najvyššou v regióne. V dôsledku klesajúcich úrokových sadzieb a zlepšujúcej sa situácie na trhu práce rástol priemerný stav úverov rýchlejšie než priemerné mzdy. Slovenské domácnosti majú navyše relatívne nízke úspory v porovnaní s výškou dlhov. Podiely nesplácaných úverov na Slovensku však klesali a na konci roka 2016 predstavovali 3,7 % retailových úverov a 6,5 % korporátnych úverov. Podiely nesplácaných bankových úverov na Slovensku patria  medzi najnižšie v regióne,“ opísala situáciu na slovenskom trhu Lorencovičová.

Spoločnosť Deloitte očakáva, že v strednej Európe zostane najbežnejším spôsobom znižovania miery zadlženia v bankovom sektore predaj portfóliá nesplácaných úverov aj v roku 2018. V mnohých krajinách sa predpokladá nárast predaja portfólií nesplácaných hypoték tretím stranám.

NPL trhy v regióne Central Europe na vrchole?