Tlačové správy

Rodinné firmy očakávajú optimistický vývoj hospodárenia

BRATISLAVA, 20. apríla 2018 – Hoci 43% oslovených vedúcich pracovníkov rodinných firiem tvrdí, že neistota v ich domovskej krajine je vyššia ako pred rokom, vyjadrujú aj optimizmus ohľadom budúcnosti. Očakávajú rast svojich podnikov, čo im dáva istotu pri investíciách do zamestnancov a nových technológií. Vyplýva to z novej správy spoločnosti Deloitte Private „Global perspectives for family businesses“ (Globálne perspektívy rodinných firiem).

Dve tretiny rodinných firiem v najbližších 12 mesiacoch očakáva rastúce príjmy a zisk. Takmer polovica predpokladá rast príjmov o celých 26 % a viac.

„Rodinné firmy sú optimistické v ich podnikateľských vyhliadkach. Podľa správy sa na rozdiel od minulého roku očakáva zabezpečenie rastu prostredníctvom fúzií a akvizícií. Vyše 40 % firiem predpokladá, že ďalšiu spoločnosť nadobudne v nasledujúcich 12 mesiacoch. V prípade, že chcú rozširovať svoje podnikanie, musia rodinné firmy triezvo zvážiť svoje možnosti a zohľadniť špecifiká expanzie. Najbližšie dosiahnuteľný trh, na ktorý sa slovenské rodinné firmy zameriavajú, je Česká republika,“ dodal Patrik Ferko z Deloitte Private.

Rodinné firmy sú závislé od medzinárodných trhov
Rodinné firmy sú čoraz prepojenejšie a viac medzinárodne orientované. Až 79 % z nich je pri dosahovaní príjmov závislých na medzinárodných trhoch a takmer polovica (46 %) dosahuje viac než štvrtinu svojich príjmov v zahraničí.
Tento typ spoločností v čase ekonomického rozmachu nevykazuje rast a zisky porovnateľné s tzv. klasickými firmami. Pre rodinu je dôležité najmä dlhodobé prežitie firmy a napríklad v časoch poklesu ekonomickej výkonnosti a recesii dokážu byť úspešnejšie v dôsledku väčšej pružnosti a menšieho dôrazu na výkonnosť.

„Rodinné firmy majú dlhodobé horizonty plánovania, sú flexibilné a majú stabilné finančné štruktúry. Vďaka nim sú odolné voči ekonomickému poklesu alebo iným faktorom, ovplyvňujúcim globálne trhy, na ktorých pôsobia,“ vysvetlil Patrik Ferko.

Rizikom rastu je pracovná sila
Takmer polovica vedúcich predstaviteľov rodinných firiem sa vyjadrila, že plánujú investície do rozvoja lídrov a tretina predpokladá, že zamestná viac zamestnancov na plný úväzok. Práve schopnosť nájsť a udržať si zamestnancov vnímajú firmy ako riziko a 23 % tento faktor dokonca označilo za kľúčovú otázku.

„Takáto štatistika je pozoruhodná, ak vezmeme do úvahy veľmi lojálnu pracovnú silu, ktorú priťahujú rodinné firmy. Udržanie pozitívneho postoja si v budúcnosti pravdepodobne vyžiada viac investícií. Pre rodinné firmy je výzvou aj obsadzovanie manažérskych funkcií osobami z kruhov mimo rodiny. Neustále riešia otázku motivácie vyššieho vedenia firmy, ktoré netvoria rodinní príslušníci. Čoraz dôležitejšie je aj vypracovanie dobre postaveného návrhu hodnôt, ktoré firma ponúka zamestnancovi, a pomocou ktorých dokáže prilákať a udržať šikovných ľudí. Rodinné firmy väčšinou ponúkajú prívetivejšie pracovné prostredie, flexibilnejšie riadenie a možno aj uvoľnenejšiu atmosféru,“ uzavrel Patrik Ferko.