Tlačové správy

Tohtoročný deň daňovej slobody bude 30. mája

Slováci budú na odvod daní pracovať 151 dní

Bratislava, 1. február – Deň daňovej slobody sa priblížil začiatku roka. Daňovníci v SR budú tento rok pracovať na odvod daní 151 dní, teda o sedem dní menej ako vlani. Podľa spoločnosti Deloitte pripadne deň daňovej slobody na 30. mája 2018.

Približne rovnako ako Slováci na tom budú aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku a vo Francúzsku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.

„Slovenskí daňovníci už dlhšiu dobu pociťujú nárast daňovej agendy. Zmena nastala aj v prístupe finančných úradov, ktoré sa už viac zameriavajú na analytickú kontrolu poskytnutých dát, zatiaľ čo predtým sa venovali jednotlivostiam. Na základe dôkladnej analýzy jednotlivých dát z priznaní a hlásení tak posudzujú celkovú ekonomickú a daňovú situáciu daňovníka. V praxi to predstavuje zvýšené nároky na správne nastavenie systémov a precíznosť poskytovaných dát. Slovenskí daňovníci navyše pociťujú určitú neistotu, ktorá je spôsobená častými zmenami daňových zákonov“, vysvetľuje Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte a daňová poradkyňa.

Deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňového zaťaženia v ekonomike. Používaná metóda výpočtu rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.

 

Krajina

Počet dní

Deň daňovej slobody

Rumunsko

124

3.5.

Bulharsko

126

6.5.

Švajčiarsko

127

7.5.

Litva

133

11.5.

Cyprus

143

22.5.

Lotyšsko

144

22.5.

Írsko

144

23.5.

Poľsko

149

27.5.

Malta

149

27.5.

Veľká Británia

151

29.5.

Slovensko

151

30.5.

Španielsko

152

30.5.

Estónsko

153

1.6.

Nórsko

159

7.6.

Portugalsko

168

16.6.

Island

170

19.6.

Holandsko

172

19.6.

Nemecko

174

22.6.

Česká republika

174

23.6.

Slovinsko

174

22.6.

Maďarsko

182

1.7.

Grécko

187

5.7.

Taliansko

189

6.7.

Švédsko

190

7.7.

Fínsko

195

13.7.

Rakúsko

198

17.7.

Dánsko

200

17.7.

Belgicko

206

24.7.

Francie

208

26.7.

Luxembursko

271

28.9.