Tlačové správy

Zavádzanie blockchainových technológií v našom regióne zaostáva, naberá však na dôležitosti   

BRATISLAVA, 4. február 2019 – Takmer dve tretiny zástupcov firiem zo strednej a východnej Európy sa domnievajú, že technológia blockchain bude pre nich relevantná, ale iba jedna tretina tvrdí, že prijatie tejto technológie je pre ich spoločnosť dôležité, znamená skutočný prielom a je pre ňu prioritou. Vyplýva to z výsledkov ankety v desiatich krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, ktorá bola súčasťou celosvetového prieskumu spoločnosti Deloitte o smerovaní technológie blockchain.

Ako ďalej ukázali výsledky ankety, väčšina respondentov zo strednej a východnej Európy ešte nezačala investovať do technológie blockchain a iba jedna štvrtina respondentov potvrdila, že investície už uskutočnila. Napriek tomu, že 76 % respondentov z tohto regiónu zdieľa myšlienku, že blockchain sa všeobecne ujme, iba 27 % z nich plánuje nahradiť svoj existujúci systém alebo jeho časti inováciami založenými tejto technológii.Len jedna štvrtina respondentov tvrdila, že už vykonala nejakú investíciu súvisiacu s blockchainom, avšak takmer 30 % respondentov uviedlo, že v roku 2019 investuje do tejto technológie najmenej 100 000 EUR. 

 

„Investície súvisiace s blockchainom, ktoré uskutočňujú spoločnosti v strednej a východnej Európe, sú realizované najmä v oblasti konzultácií alebo investícií v oblasti ľudských zdrojov do zručností. Niektoré spoločnosti vyvíjajú klientske či serverové riešenia založené na technológii blockchain, u iných prebiehajú projekty týkajúce sa výmeny existujúceho systému,“ povedal Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte.

 

Výhody a bezpečnosťPodľa účastníkov prieskumu sú najdôležitejšími výhodami tejto technológie nové obchodné modely a nové zdroje príjmov. Takmer 60 % respondentov sa domnieva, že riešenia založené na blockchaine sú bezpečnejšie ako tradičné riešenia. Existujúce prípady použitia sú väčšinou spojené s digitálnymi záznamovými a platobnými riešeniami. Len 10 % existujúcich prípadov využitia je pritom zameraných na digitálnu menu. Iba 42 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že ich riadiaci tím dobre rozumie technológii blockchain. 

 
Global blockchain survey

„Na základe prieskumu môžeme skonštatovať, že blockchain nie je v strednej a východnej Európe vnímaný v podnikaní ako problematika s vysokou mierou priority. Budúcim krokom bráni aj nedostatok vlastných kapacít a regulačné otázky a iba 1 % respondentov sa domnieva, že pri investovaní do tejto technológie neexistuje žiadna prekážka,“ povedal Michal Kopanič.

 

Blockchain bude mať vplyv na viaceré odvetvia
Viac ako polovica opýtaných zástupcov firiem zo strednej a východnej Európy považuje očakávania súvisiace s blockchainom za prehnané. Napriek tomu však až 45 % respondentov verí, že táto technológia zmení ich odvetvie a ich spoločnosť stratí konkurenčnú výhodu, ak blockchain neprijme. Najväčšie obavy z takejto hrozby pre podnikanie vyjadrili zástupcovia z odvetví energetiky, technológií, médií, telekomunikácií, ale aj zo sektora finančných služieb.Na druhej strane v strednej a východnej Európe sa až dve tretiny respondentov domnievajú, že blockchain ponúka oveľa viac, ako len novú technológiu platieb a okrem finančného sektora bude mať vplyv na viaceré odvetvia.Zavádzanie technológie blockchain je zatiaľ v strednej a východnej Európe v počiatočnom štádiu. V Spojených štátoch a niektorých západoeurópskych krajinách je štádium rozvoja pokročilejšie a spoločnosti sa už presúvajú z osvojenia technológie na identifikovanie a vytváranie praktických podnikových aplikácií. 

 
CEE Perspective

„Blockchain sa rozvíja miernejším tempom, než sa očakávalo. Stredná a východná Európa je v procese prijatia blockchainu niekoľko krokov za americkým a západoeurópskym regiónom, pričom sa rozhodla vyčkávať a sledovať, ako sa situácia vyvinie,“ uzavrel Kopanič.