Novinky

Spoločnosť Deloitte v prvej päťke najatraktívnejších zamestnávateľov sveta

Január 2013, Bratislava. Celosvetová sieť poradenských spoločností Deloitte sa umiestnila v prvej päťke rebríčka najatraktívnejších zamestnávateľov sveta. Ten každoročne zostavuje spoločnosť Universum na základe hlasovania študentov ekonomických a inžinierskych odborov z popredných svetových univerzít. Prvé miesto patrí spoločnosti Google.

Približne 160 tisíc hlasov študentov rozhodlo o výsledkoch päťdesiatich najatraktívnejších zamestnávateľov z celého sveta za rok 2011. Spoločnosť Deloitte v konkurencii svetových firiem obsadila celkovo 5. priečku, čím obhájila svoje umiestnenie z minulého roka. Zastúpenie najväčších poradenských firiem sveta v prvej päťke rebríčka svedčí o ich silnej globálnej pozícii a popularite medzi študentmi. Deloitte predstihla i firmy ako napríklad Microsoft, Procter and Gamble alebo J.P Morgan. V prvej globálnej desiatke sa po prvý raz vôbec neumiestnila spoločnosť Apple.

Na prieskume poradenskej spoločnosti Universum sa zúčastnilo 160 000 študentov univerzít ekonomického a inžinierskeho zamerania z 12 vedúcich svetových ekonomík (USA, Čína, Veľká Británia, Taliansko, Brazília, Španielsko, Kanada, Rusko a India). Respondenti odpovedali, kto je podľa nich ideálnym zamestnávateľom.

Viac o kariére v spoločnosti Deloitte si prečítajte na našej stránkehttp://mycareer.deloitte.com/sk/sl

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

Bolo to užitočné?