Deloitte na Slovensku Banking Outlook Report 2016

Tlačové správy

Deloitte Banking Outlook 2016

Slovenské banky patria medzi najstabilnejšie v regióne

Bratislava, 13. decembra 2016 – Výsledky bánk v strednej Európe sú v mnohých oblastiach lepšie v porovnaní s bankami v eurozóne. Banky v strednej Európe majú vyššiu návratnosť vlastného kapitálu (ROE) a zároveň dosahujú rýchlejší rast úverov. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Deloitte o výhľade pre bankový sektor CE Banking Outlook. Dlhodobo sa zlepšuje aj ukazovateľ kvality aktív slovenských bánk, pričom v regióne je jedným z najlepších.

CE Banking Outlook Report 2016

„Kým v eurozóne sa v rokoch 2016 až 2018 očakáva pomalšia expanzia, pre stredoeurópske banky by ekonomické podmienky mali zostať pomerne priaznivé,“ uviedol Peter Longauer, partner zodpovedný za služby pre sektor finančných služieb spoločnosti Deloitte. Napríklad medziročný rast úverov nefinančným spoločnostiam v strednej Európe sa v roku 2015 zrýchlil na 3,4 %, čo je o tri percentuálne body viac ako v eurozóne.

 

Dynamika medziročného rastu by sa mala naďalej zlepšovať a v roku 2018 dosiahnuť až 5 %. “Vidíme tiež veľmi povzbudivý pokles pomeru nesplácaných úverov z regionálneho maxima vo výške 11 % v roku 2013 na 8,8 % v roku 2015, pričom do roku 2018 by sa tento ukazovateľ mal ďalej znížiť na 7 %,“ dodal P. Longauer.

Banky na Slovensku

 

„Priemerná návratnosť kapitálu bánk na Slovensku sa aj v roku 2016 udrží nad úrovňou 8 %, avšak v priebehu nasledujúcich dvoch rokov je očakávaný jej pokles  najmä kvôli hranične nízkym úrokovým maržiam ako aj v dôsledku ďalších faktorov, ktoré majú negatívny dopad na ziskovosť bankového sektora,“ uviedla Katarína Vršanská, manažérka na oddelení poradenstva spoločnosti Deloitte. Naopak ukazovateľ kvality aktív slovenských bánk sa vplyvom pozitívneho vývoja ekonomického prostredia dlhodobo zlepšuje a patrí medzi najlepšie v regióne.

 

Digitálne technológie

Z pohľadu hodnotenia vyspelosti digitálnych technológií sa slovenské banky umiestnili na druhej priečke hneď za Poľskom, ktoré je lídrom digitalizácie v krajinách strenej Európy.

„Slovenské banky dosiahli najvyššie hodnotenie bežne využívaných bankových funkcionalít, ktoré sú považované za výnimočné v rámci všetkých porovnávaných krajín. Naopak v rozvoji vzťahov so zákazníkmi zaznamenali naše banky len priemerné  hodnotenie,“ skonštatovala K. Vršanská.

Spoločným znakom strategických zámerov analyzovaných bankových inštitúcií je podľa nej digitálna transformácia s cieľom neustále zlepšovať zákaznícku skúsenosť a znižovať náklady na obsluhu klientov, ktoré v strednodobom horizonte prispejú k zvyšovaniu celkovej efektívnosti. 

Banky v súčasnosti čelia exponenciálne rastúcej digitálnej výzve. Hoci väčšina bánk má už digitálne stratégie vypracované, stále experimentujú s online a mobilnými funkcionalitami. Zatiaľ čo popredné banky podnikajú prvé kroky k úplnej digitalizácii predajných procesov, niektoré banky stále vyvíjajú základné transakčné bankové funkcionality.

Analýza digitálnych kanálov spoločnosti Deloitte v 76 bankách v strednej Európe odhalila, že viac ako 80 % inštitúcií má k dispozícii len 13 % funkcionalít.

O štúdii

Spoločnosť Deloitte zverejnila výhľad bankového sektora do roku 2018 CE Banking Outlook pre osem krajín strednej a východnej Európy. Správa hodnotí výsledky bankového sektora z pohľadu rastu objemu a úrovne kvality aktív, dosahovanej ziskovosti, ale aj porovnanie kľúčových hráčov a možnej konsolidácie na bankovom trhu. Obsahuje tiež špeciálnu analýzu úrovne digitalizácie bánk, v ktorej bolo porovnávaných viac ako 350 unikátnych funkcionalít mobilného bankovníctva zo vzorky až 76 bánk pôsobiacich v regióne strednej Európy.

Bolo to užitočné?