Tlačové správy

Deloitte očakáva zvýšenú aktivitu bánk pri predaji nesplácaných úverov

V roku 2016 sa rozhýbal aj trh s predajom portfólií retailových hypotekárnych úverov.

BRATISLAVA 12. mája 2017Po prudkom raste v roku 2015 pokračoval aj v roku 2016 ďalší nárast predaja portfólií nesplácaných bankových úverov (NPL), a to v dôsledku intenzívnejšieho záujmu investorov a väčšej aktivity bánk.

Vyplýva to zo správy o nesplácaných bankových úveroch spoločnosti Deloitte, ktorá obsahuje analýzu podielu, objemu a trhu portfólií nesplácaných úverov v strednej a východnej Európe. Zahŕňa 12 krajín, vrátane troch pobaltských štátov - Estónska, Lotyšska a Litvy.

„Očakávame, že aktivita v roku 2017 bude rovnako intenzívna, ako v roku 2016, pričom investori do NPL budú mať väčšiu istotu vďaka poznaniu špecifických čŕt tohto regiónu a banky budú ešte viac inklinovať k predaju svojich portfólií," uviedla Katarína Vršanská, manažérka na oddelení poradenských služieb spoločnosti Deloitte.  

Ďalším dôvodom, pre ktorý sa čoraz viac bánk odhodláva predať svoje portfóliá NPL, je podľa nej zlepšujúce sa makroekonomické prostredie v regióne. Očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období, čo je dôležitým ukazovateľom budúcich výnosov pre investorov do portfólií NPL.                  

Reštrukturalizácia úverov v nasledujúcich rokoch by mohla ďalej prispieť k znižovaniu objemov nesplácaných bankových úverov a pomôcť riešiť dočasné problémy s likviditou u životaschopných spoločností a fyzických osôb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska solventné. Zároveň im to umožní udržateľné splácanie dlhu.

K predaju dlhov prispieva aj rozmach realitného trhu

Hoci najväčšie medzinárodné investičné fondy majú len mierny záujem o tento región, existuje 10 až 15 veľkých investorov, ktorí do tejto oblasti alokujú značné zdroje a aktívne sa podieľajú na transakciách. Ich motiváciu zvyšuje zlepšujúce sa makroekonomické prostredie, rozmach realitných trhov, rastúci objem disponibilných príjmov a väčšia otvorenosť bánk týmto transakciám.

„Ďalšou novinkou je, že kým v minulosti sa predaj portfólií nesplácaných bankových úverov týkal prevažne firemných úverov, v roku 2016 sa rozhýbal aj trh s predajom portfólií retailových hypotekárnych úverov, dodala K. Vršanská.

Ako je to v regióne

Objem NPL v regióne strednej a východnej Európy podľa analýzy Deloitte dosiahol v roku 2015 výšku 49 mld. eur (spolu s pobaltskými štátmi 51 mld. eur), čo zodpovedalo klesajúcim trendom v regióne. Hlavnými činiteľmi poklesu v roku 2015 boli Maďarsko s poklesom objemu NPL o 31 % a Slovinsko s poklesom o 20 %. Rok 2016 vykazoval podobnú tendenciu, čo dokazujú transakcie, ktorých nominálna hodnota presiahla 4 mld. eur.

Spoločnosť Deloitte je poprednou poradenskou firmou v oblasti bankových portfólií. V predchádzajúcich rokoch realizovala transakcie v oblasti oddlžovania a portfólií bankových úverov v celkovej hodnote vyše 400 mld. EUR na celom svete, a to na strane predaja aj kúpy. Za posledné tri roky v regióne strednej a východnej Európy spoločnosť Deloitte asistovala svojim klientom v oblasti aktív s objemom viac než 5 mld. EUR.

Bolo to užitočné?