Novinky

PC stále dominujú, zraniteľné heslá a nástup LTE

Bratislava, 22. januára 2013 – V roku 2013 sa dodá rekordná jedna miliarda smartfónov, vyše 90 % používateľských hesiel bude zraniteľných voči hackerským útokom, ktoré sú otázkou niekoľkých sekúnd, a televízory s rozlíšením 4K zatiaľ nenarušia situáciu na trhu. Vyplýva to z 12. vydania správy spoločnosti Deloitte s názvom „Prognózy pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií na rok 2013“.

Prognózy Deloitte na rok 2013

„Tohtoročné prognózy zahŕňajú celú škálu tém počnúc pokračujúcou dominanciou osobných počítačov napriek menšiemu predaju v pomere k inteligentným zariadeniam cez vývoj situácie okolo technológie mobilného internetu LTE a prístup k údajom až po smartfóny a zraniteľnosť hesiel,“ uviedol Peter Horovčák, senior manažér na oddelení Consultingu v spoločnosti Deloitte.
Spoločnosť Deloitte predpokladá, že v roku 2013 bude vyše 90 % hesiel vytvorených používateľmi vrátane tých, ktoré oddelenia IT považujú za silné, zraniteľných voči hackerským útokom. Zabezpečenie neprimeraným heslom môže viesť k vzniku strát vo výške niekoľkých miliárd dolárov, k zníženiu dôvery v bezpečnosť internetových transakcií a k značnému poškodeniu dobrého mena spoločnosti, ktorá utrpela uvedenými útokmi.„Nakoľko hodnota informácií chránených heslami stále rastie, čo podnecuje nárast hackerských útokov, webové stránky s vysokou hodnotou si budú pravdepodobne vyžadovať dodatočné formy autentifikácie,“ dodal Ivan Lužica, partner na oddelení Consultingu v spoločnosti Deloitte.

Náhly vzostup zaznamenajú aj technológie LTE. Rok 2013 bude prvým rokom, v ktorom bude mať LTE úspech na viacerých trhoch. Predplatiteľská základňa sa do konca roka strojnásobí na 200 miliónov a osoby, na ktoré sa vzťahujú tarify LTE, budú predstavovať približne 10 % výnosov zo všetkých služieb. Používanie LTE bude skôr evolučné ako revolučné: veľkým prínosom predplatenia LTE z 3G bude pravdepodobne lepší výkon existujúcich aplikácií od e-mailu až po aktualizáciu sociálnych sietí.
Medzi ďalšie dôležité body tohtoročnej prognózy pre sektor TMT, ktoré budú mať v roku 2013 vplyv na trh, patrí:

  • Po prvýkrát by sa mala dodať miliarda smartfónov – Ich použitie však bude stále rozmanitejšie, pričom vzrastie počet vlastníkov smartfónov (približne 400 miliónov z celkového počtu 1,9 miliardy vlastníkov do konca roka), ktorí svoje zariadenia pripájajú k dátam len zriedkavo alebo vôbec nikdy.
  • Osobný počítač nie je mŕtvy – Z celkového predaja osobných počítačov, tabletov a smartfónov v roku 2013 budú osobné počítače tvoriť približne jednu pätinu. Viac ako 80 % využitia internetu meraného v bitoch však bude naďalej pripadať na tradičné osobné počítače (desktopy a laptopy). Z celkového času, ktorý venujeme práci s PC, tabletmi a smartfónmi (doma alebo v práci), budú osobné počítače tvoriť viac ako 70 %.
  • „Mobilnej“ reklame sa darí, vedú tablety, smartfóny zaostávajú – „Mobilná“ reklama, ktorá je kategóriou zahŕňajúcou tablety, smartfóny a „feature“ telefóny (jednoduchšie viacúčelové telefóny), by mala narásť o 50 % a globálne dosiahnuť 9 miliárd USD. V roku 2013 by sektor smartfónov mohol dosiahnuť výnosy vo výške 4,9 miliárdy USD, kým reklama v tabletoch by mohla dosiahnuť 3,4 miliardy USD. Výnos na jednotku však poukazuje na inú dynamiku: výnosy z reklamy na displeji smartfónu sa odhadujú na 7 USD na tablet a 0,60 USD na smartfón (vrátane reklamy v aplikáciách).
  • Nástup 4K — Rok 2013 bude rokom, kedy sa televízny priemysel skutočne začne pripravovať na nový stupeň vysokého rozlíšenia (HD), ktorý je známy ako 4K a ktorý ponúka štyrikrát vyššie rozlíšenie ako súčasný najvyšší štandard HD televízie. Plný nástup 4K potrvá niekoľko rokov. V roku 2013 sa 4K objaví len vo veľmi malom množstve domácností. Vysielanie 4K v roku 2013 očakávať nemôžeme a obsahu v tomto rozlíšení je zatiaľ veľmi málo. Dostupných bude približne 20 typov televíznych prijímačov pre tých, ktorí sú ochotní za kus zaplatiť 15 000 – 25 000 USD.
  • Portály s kolektívnym financovaním (tzv. crowdfundingom) vynášajú – Crowdfundingové portály zarobia globálne 3 miliardy USD, čo predstavuje 100 %-ný nárast oproti roku 2011.
  • Podnikové sociálne siete (ESN): ďalší nástroj, ale nie všeliek – Do konca roka 2013 zavedie (selektívne alebo úplne) ESN viac ako 90 % spoločností spomedzi Fortune 500, čo predstavuje oproti roku 2011 nárast o 70 %. Z registrovaných účastníkov bude však len tretina čítať obsah aspoň jedenkrát do týždňa a len 40 % zverejní v priemernom mesiaci na tejto sieti svoj príspevok.
  • Vlastný počítač v práci – Veľmi málo nových spoločností zavedie politiku používania vlastného počítača v práci (BYOC), keď zamestnávateľ platí za tento počítač. Zároveň však 50 % spoločností z rebríčka Fortune 500 umožní svojim zamestnancom používať vlastné počítače, za ktoré im zaplatí.
  • Neobmedzený dátový prístup k jednej aplikácii – 50 až 100 mobilných operátorov ponúkne služby typu „vezmite si, koľko chcete“ s neobmedzeným prístupom ku konkrétnej aplikácii, t. j. strednú cestu medzi tarifami za úplne neobmedzený prístup a účtovaním za meraný objem dát.

Viac informácií o globálnych prognózach pre sektor TMT nájdete nawww.deloitte.com/Predictions2013

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?