Tlačové správy

Podľa spoločnosti Deloitte pripadne tzv. deň daňovej slobody v tomto roku na 6. jún 2017

Bratislava 9. februára 2017 – Daňovníci na Slovensku budú tento rok pracovať na odvod daní pre štát 156 dní, čo je o 8 dní viac ako v uplynulom roku. Podľa spoločnosti Deloitte pripadne tzv. deň daňovej slobody v tomto roku na 6. jún 2017.

Približne rovnakú dobu budú pracovať na odvod daní pre štát aj daňovníci v Španielsku alebo v Írsku. Najmenej dní práce pre štát pripadne tento rok na daňovníkov v Bulharsku a Rumunsku. Naopak, najviac na daňovníkov v Dánsku, Belgicku a Luxembursku.

Deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňovej záťaže v ekonomike. Metóda, ktorá sa používa na výpočet dňa daňovej slobody, rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.

Krajina

Počet dní

Deň daňovej svobody

Bulharsko

122

2.5.

Rumunsko

125

6.5.

Švajčiarsko

127

8.5.

Litva

129

10.5.

Cyprus

138

19.5.

Lotyšsko

140

20.5.

Poľsko

143

24.5.

Malta

147

28.5.

Veľká Británia

150

30.5.

Estónsko

151

1.6.

Španielsko

155

4.6.

Slovensko

156

6.6.

Írsko

159

9.6.

Nórsko

162

12.6.

Chorvátsko

163

13.6.

Holansko

166

16.6.

Portugalsko

168

17.6.

Česká republika

169

17.6.

Nemecko

172

21.6.

Island

173

23.6.

Grécko

175

24.6.

Slovinsko

175

25.6.

Maďarsko

182

2.7.

Švédsko

187

7.7.

Taliansko

194

14.7.

Fínsko

197

16.7.

Rakúsko

198

17.7.

Francúzsko

209

29.7.

Dánsko

210

29.7.

Belgicko

212

31.7.

Luxembursko

272

29.9.

Bolo to užitočné?