Tlačové správy

Skupina KBC investuje do digitálnej transformácie v strednej Európe   

Skupina KBC si vybrala spoločnosť Deloitte ako systémového integrátora pre implementáciu jej hlavného bankového systému T24 v slovenskej banke ČSOB a v maďarskej banke K&H   

Bratislava, 2. apríla 2019 – KBC, jedna z najväčších bankových a poisťovacích skupín v Európe, inovuje hlavné bankové systémy na Slovensku a v Maďarsku. Ide o kľúčový prvok 5-ročnej digitálnej stratégie prijatej vedením banky. Z prevádzkového hľadiska bude za komplexnú integráciu tohto systému zodpovedať tím odborníkov z Centra excelentnosti spoločnosti Deloitte pre systém Temenos spolu s lokálnymi tímami. Zmluva medzi KBC a Deloitte bola podpísaná koncom marca.

Skupina KBC je integrovaná banková a poisťovacia skupina, ktorá poskytuje služby najmä retailovým klientom, privátnym klientom, malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Skupina poskytuje služby viac ako 11 miliónom zákazníkom a zamestnáva 42 000 ľudí na svojich strategických trhoch, medzi ktoré patrí Belgicko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Írsko. Široká škála kompetencií spoločnosti Deloitte umožňuje jej tímu realizovať komplexné a viacúrovňové projekty. Deloitte je oficiálnym partnerom spoločnosti Temenos a má rozsiahle skúsenosti s implementáciou systému T24 na celom svete. 

 

„Aby sme umožnili podnikovú transformáciu v budúcnosti a dodržiavali všetky predpisy, zavádzame hlavný bankový systém T24 v bankách K&H a ČSOB. Táto zmena je v súlade s naším päťročným plánom digitálnej transformácie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bola skúsenosť našich klientov s bankovníctvom čo najlepšia. Túto transformáciu bude viesť tím spoločnosti Deloitte, ktorý preukázal svoju profesionalitu v rámci fázy analýzy tohto projektu počas posledných 6 mesiacov,“ uviedol Willem Hueting, riaditeľ pre medzinárodné trhy skupiny KBC.

 

Prvá fáza digitálnej transformácie skupiny KBC zahŕňa výmenu hlavného bankového systému a bude trvať dva roky. 

 

„Jedným z kľúčových cieľov iniciatívy je úplná digitalizácia ČSOB, ktorá našim klientom poskytne prístup k moderným, inovatívnym bankovým službám založeným na digitálnych technológiách,“ uviedol Daniel Kollar, generálny riaditeľ ČSOB.

 

Cieľom komplexného projektu je zmodernizovať hlavné činnosti banky. 

 

„Veľké výzvy vedú k ešte väčším zlepšeniam. Implementácia modernej, integrovanej a otvorenej bankovej platformy T24 umožní banke K&H ponúkať ešte inovatívnejšie produkty a bezproblémové, jednoduché a pohodlné služby svojim zákazníkom na maďarskom trhu, ktorých potreby sa rýchlo menia. Pri implementácii systému Temenos T24 sa spoliehame na spoločnosť Deloitte a jej Centrum excelentnosti, ktoré má rozsiahle kompetencie v oblasti hlavných bankových systémov,“ uviedol David Moucheron, generálny riaditeľ banky K&H.

 

Banky si uvedomujú potrebu zmeniť svoje súčasné prevádzkové ekosystémy, aby sa dokázali vyrovnať s požiadavkami trhu a klientely, pokiaľ ide o väčšiu obchodnú pohotovosť a dobrú marketingovú stratégiu. Preto je nevyhnutné zjednodušiť a zefektívniť prevádzkové modely a optimalizovať digitálne kanály. 

 

„KBC je poprednou finančnou inštitúciou, ktorá sa pýši vysokou orientáciou na zákazníka. Snaží sa byť viac ako len bankou alebo poisťovňou tým, že podporuje a chráni sny svojich klientov. O to viac si vážime, že sme boli poverení ako systémový integrátor pri tomto úsilí. Hlavným cieľom spoločnosti Deloitte je realizovať túto hĺbkovú transformáciu hladko a s čo najmenším narušením pre klientov KBC,“ uviedol Warren Hatton-Jones, vedúci partner zodpovedný za zákazku zo spoločnosti Deloitte.