Tlačové správy

Kľúčom k efektívnej mestskej preprave sú digitálne inovácie   

Systém rýchlej autobusovej dopravy dokáže prepraviť rovnaký počet ľudí ako metro   

BRATISLAVA, 16. apríl – Mestá Toronto, Londýn a Berlín sa podľa Deloitte City Mobility Index (DCMI) 2019 pýšia jednými z najefektívnejších systémov mestskej prepravy. V tomto ročníku Deloitte vypracoval Index pre celkovo 55 miest na rôznych kontinentoch. Prieskum súvisiaci s Indexom zistil, že medzi kľúčové faktory v efektívnej mestskej preprave patria rozsiahle digitálne inovácie a kvalitná fyzická infraštruktúra.

„Zistenia Indexu ukazujú, že úspech moderných miest pramení z inteligentnej integrácie a schopnosti inovovať, dokonca viac ako z investícií,“  uviedol Tomáš Belavý, riaditeľ zo spoločnosti Deloitte.

 

Medzi lídrami v pripravenosti na zvládnutie zmien, ktoré v spôsoboch prepravy nastávajú, patrí napríklad aj Varšava. Tá získala vysoké hodnotenie v oblastiach vízie a stratégie, inovácií a environmentálnej udržateľnosti. Pozitívne hodnotenie mala aj v podpore a dostupnosti služieb verejnej dopravy.

• Hodnotenie jednotlivých miest na interaktívnej mape si môžete pozrieť tu

 

 

„City Mobility Index a kritériá, ktoré sleduje, sú dobrým ukazovateľom toho, ako formovať systém dopravy aj v slovenských mestách. Jedným z kľúčových faktorov úspechu je pritom spojenie jednotlivých verejných inštitúcií na všetkých úrovniach administratívy a zjednotenie súkromného a verejného sektora, ktoré potom spoločne pracujú na vývoji mestských systémov prepravy,“ hovorí riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Michal Kardoš.

 

Riešením môžu byť rýchle autobusy a zdieľané jazdy
Jedným z riešení, ktoré sa napríklad osvedčili v krajinách ako Brazília, Kolumbia alebo Mexiko, je systém rýchlej autobusovej dopravy (Bus Rapid Transit - BRT). Tieto systémy sa zvyčajne vyznačujú samostatnými autobusovými pruhmi spolu s vyhradenými koridormi a vyžadujú, aby si cestujúci lístky zakúpili vopred. Ukázalo sa, že dokážu prepraviť rovnaký počet ľudí ako metro. Tento systém môže byť vhodnou alternatívou pre mestá, ktoré trápia problémy s financovaním, plánovaním, realizáciou a údržbou infraštruktúry.Osobné vozidlá predstavujú dôležitú súčasť mestskej mobility, a to najmä v geograficky rozsiahlych mestách. Pre mestá však predstavujú niekoľko výziev, okrem iného aj zápchy, znečistenie a dopravné nehody. Mestá preto budú musieť osobnú dopravu regulovať. Riešením môžu byť napríklad zdieľané jazdy.

Kvalitná infraštruktúra
Nezanedbateľnou súčasťou efektívnej prepravy v mestách je kvalitná infraštruktúra a jej bezpečnosť. Sem patria napríklad cesty a mosty, ktoré sú udržiavané a bezpečné, alebo  autobusy a vlaky, ktoré sú čisté a spoľahlivé. 

 
Deloitte City Mobility Index 2019

„Bezpečnosť týchto systémov by mala byť najvyššou prioritou, pretože aj tie najlepšie fungujúce systémy infraštruktúry rýchlo stratia dôveru verejnosti, pokiaľ nie sú bezpečné. V jednom z prieskumov sme zistili, že viac ako jedna tretina spotrebiteľov v Ríme ohodnotila bezpečnosť svojho dobre rozvinutého systému verejnej dopravy ako slabú po tom, ako v roku 2017 došlo k niekoľkým vážnym požiarom autobusov,“ dodal Tomáš Belavý.