Analýza

Európania sa dočkajú rovnakých podmienok v platobnom styku vo vzťahu k európskym bankám

Bratislava, 7. mája 2013. Zjednodušenie realizácie platieb, jednotný súbor platobných nástrojov, zvýšenie ochrany spotrebiteľa, jednotné poplatky. To sú výsledky SEPA (Single Euro Payments Area) alebo tzv. „zavedenie bezhotovostného eura“, ktoré sa 1. februára 2014 stane realitou. SEPA umožní spotrebiteľom realizovať platobný styk v rámci alebo mimo Slovenska rovnako rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok. V rámci SEPA, ktorá pokrýva krajiny EÚ 27 vrátane Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Monaka a Švajčiarska, budú všetky platby v eurách považované za domáce.

Už za necelý rok budú môcť obyvatelia eurozóny vrátane slovenských spotrebiteľov, podnikov a iných hospodárskych subjektov v plnej miere využiť výhody spoločnej európskej meny v bezhotovostnom platobnom styku. SEPA je definovaná ako priestor, v ktorom spotrebitelia a podniky budú môcť realizovať a prijímať platby v eurách v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami za rovnakých podmienok, práv a povinností bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

V rámci SEPA nebude potrebné, aby mal používateľ platobných služieb vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine, t. j. všetky platby v SEPA realizovateľné z jedného účtu, rovnako efektívne, komfortne, rýchlo, bezpečne a za rovnaký poplatok,“ spresnil Martin Váross, riaditeľ poradenstva pre finančné inštitúcie spoločnosti Deloitte.

Podmienky platobného styku sa štandardizujú a harmonizujú, čo povedie k zjednodušeniu a najmä zlacneniu platobných služieb. V centre pozornosti veľkých, cezhranične aktívnych korporácií bolo, popri zefektívnení ich cash flow, dosiahnutie čo najvyššieho stupňa automatizácie, štandardizácie a centralizácie pri spracovaní platieb, s možnosťou priamej realizácie platieb z účtu z ktorejkoľvek krajiny EÚ. SEPA to všetko umožní. Prínosy pre podniky sa znásobia množstvom platieb, ktoré podniky realizujú a prijímajú v rámci EÚ.

SEPA bude v praxi znamenať 1 účet, 1 štandard, 1 formát, 1 terminál, jednotný súbor platobných nástrojov, lacnejšie, rýchlejšie a transparentnejšie eurové platby,“ uviedla Zuzana Kalivodová, senior konzultantka poradenstva pre finančné inštitúcie v spoločnosti Deloitte, ktorá má za sebou 6-ročné pôsobenie v Európskej komisii na oddelení pre platobné služby.

Spotrebiteľ vďaka SEPA „zarobí“ v priemere 129 euro (2006 – 2012). Čistý prínos SEPA pre firmu alebo korporátneho klienta je v priemere 1,5 mil. EUR (2006 – 2012), pričom jeho SEPA investícia (implementačné náklady) sú v priemere 150 tisíc EUR,” dodáva Zuzana Kalivodová.

Zavedenie SEPA obmedzí manipulovanie bánk s prostriedkami klienta, keďže je garantovaná maximálna dĺžka prevodu jedného dňa v rámci celej EÚ, čo znamená, že spotrebitelia a firmy musia mať okamžitý prístup k finančným prostriedkom bez oneskoreného pripísania na účet. Banky mohli až doteraz stanoviť „oneskorené pripísanie“ platieb, takže peniaze zaplatené spotrebiteľovi alebo podniku neboli ihneď pripísané na ich účet. Po zavedení SEPA táto situácia skončí: hneď, ako je platba pripísaná na účet jednotlivca alebo podniku, musia mať okamžitý prístup k týmto peniazom.

SEPA navyše sprehľadní podmienky platobného styku a umožní spotrebiteľom jednoduchým spôsobom si porovnať podmienky a cenu platobnej služby a rozhodnúť sa pre „najlacnejšiu“ banku. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne pre inú bankovú inštitúciu, pri zrušení účtu v starej banke nemôže táto požadovať žiadny poplatok.

 

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?