Novinky

Private Equity: Dôvera investorov rastie vďaka veľkým transakciám v oblasti fúzií a akvizícií

Bratislava, 18. Júla 2013. Do radov odborníkov na private equity v oblasti fúzií a akvizícií sa začína vracať optimizmus, čo sa prejavilo na zvýšení hodnoty indexu dôvery investorov v investície do súkromného kapitálu, ktorý zverejňuje spoločnosť Deloitte (Deloitte Private Equity Confidence Index), v regióne sa uzatvoril významný počet transakcií a úspechy sa zaznamenali aj pri získavaní finančných prostriedkov, čo jasne svedčí o tom, že stredná Európa je pre zahraničných investorov aj naďalej atraktívna.

Prieskum Private Equity 2013

„V súčasnosti sa nachádzame na trhu kupujúcich, pričom stredoeurópski veritelia majú dostatok voľných prostriedkov a chuť požičiavať“ uviedol Garret Byrne, partner v spoločnosti Deloitte zodpovedný za sektor private equity v strednej Európe.

Bude zaujímavé sledovať správanie investorov v tejto novej situácii, keď bude mať čoraz viac subjektov uzatvárajúcich transakcie k dispozícii nové finančné prostriedky, ktoré môžu umiestniť na trhu mnohými považovanom za trh veľkých kupujúcich. Je povzbudzujúce vidieť takéto nálady desať rokov po tom, čo sme začali zverejňovať výsledky prieskumu dôvery v private equity.

Za posledných šesť mesiacov od prieskumu v októbri 2012 prispel k nárastu hodnoty Indexu dôvery o 30 bodov najmä výrazný pokles (z pôvodných 69 % na iba 21 %) počtu respondentov predpovedajúcich ďalší pokles hospodárskeho rastu, rastúci optimizmus z hľadiska efektívnosti finančných investícií a čoraz väčší podiel tých, ktorí plánujú viac kupovať než predávať.

Medzi významné obchody patrí napríklad najväčšie vystúpenie PE firmy zrealizované za dlhé roky v Poľsku v podobe predaja spoločnosti Lux-Med spoločnosti BUPA, ktorý za 400 miliónov EUR uskutočnili firmy Mid Europa Partners a Accession Mezzanine Capital. Ďalším silným indikátorom svedčiacim o návrate dôvery na stredoeurópsky trh fúzií a akvizícií je predaj Net4Gas, spoločnosti patriacej do českej siete plynovodov RWE, spoločnostiam Allianz Capital Partners a Borealis za 1,6 miliardy EUR.

Aj napriek uvedeným náznakom ešte rozhodne chvíľu potrvá, kým sa budeme môcť tešiť z úplného obnovenia dôvery investorov. Podľa najnovších výsledkov tohto prieskumu stále pretrváva predpoklad, že situácia zostane bezo zmeny, lebo investori čakajú, kým sa uvedené signály rastúceho optimizmu pretavia do výraznej zmeny celkovej nálady na trhu.

Z tohto hľadiska je podiel investorov, ktorí sa chcú v nasledujúcich šiestich mesiacoch zamerať skôr na správu portfólia než na získavanie nových finančných zdrojov či na nové investície, vždy meradlom s najväčšou vypovedacou schopnosťou. Skutočnosť, že toto číslo v súčasnosti zodpovedá 55 %-nej maximálnej hodnote z októbra 2008, svedčí o pretrvávajúcej obozretnosti väčšiny investorov.

„Po bezútešných vyhliadkach koncom roka 2012 však uvedené výsledky celkovo svedčia o povzbudivo rastúcej tendencii. Najväčším povzbudením je prostredie, v ktorom v súčasnosti dochádza k intenzívnemu získavaniu finančných prostriedkov. Ako najlepší príklad možno uviesť úspech spoločnosti Abris Capital Partners, ktorej sa pre svoj druhý fond podarilo dosiahnuť hard-cap vo výške 450 miliónov EUR, čo nasvedčuje, že nové kapitálové zdroje by mohli onedlho viesť k opätovnému oživeniu obchodných aktivít" uzatvára Garret Byrne.

Možná reštrukturalizácia obchodných aktivít zaujíma miesto približne u pätiny firiem, avšak až 39 % tomuto cieľu prikladá nulovú prioritu. Výsledky tak podčiarkujú fakt, že väčšina spoločností sa ani počas roka 2013 nebude hrnúť do žiadnych zásadných a potenciálne rizikových projektov, ktoré by v prípade neúspechu vyčerpali dostupné firemné zdroje a v konečnom dôsledku mohli mať fatálne dopady.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

Bolo to užitočné?