Novinky

Dôvera private equity investorov dosiahla dvojročné maximum, stredná Európa sa vracia do starých koľají

Bratislava, 22. október 2013. Dôvera Private Equity investorov zaznamenáva rast, pričom dosiahla dvojročné maximum. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu dôvery Private Equity investorov spoločnosti Deloitte v strednej Európe, ktorý poukazuje na zlepšenie pretrvávajúce dve šesťmesačné obdobia.

Prieskum Private Equity 2013

„Existuje niekoľko dôvodov nárastu optimizmu. V prvom rade ide o to, že hrozba rozpadu eurozóny pominula a návrat rastu, hoci mierneho, pomohol posilniť dôveru v celej Európe.“ Výsledky poukazujú na viac ako štvornásobný nárast podielu respondentov, ktorí očakávajú v nasledujúcich mesiacoch ďalšie zlepšenie ekonomickej situácie“ uviedol partner v spoločnosti Deloitte CE a líder sektora Private Equity Garret Byrne

„Táto skutočnosť je veľmi dôležitá, nakoľko rastúca dôvera prispieva k zvyšovaniu počtu transakcií v celom stredoeurópskom regióne. Podiel respondentov, ktorí očakávajú takýto nárast sa od nášho posledného prieskumu z mája 2013 takmer zdvojnásobil.“

Takmer 60 % respondentov sa chce v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov zamerať na nové transakcie. Ďalšia dobrá správa sa týka oblasti získavania finančných prostriedkov, kde sa trom fondom Private Equity v strednej Európe (3TS Capital Partners, Abris Capital Partners a Enterprise Investors) podarilo získať takmer 1 miliardu EUR, čo podporí ďaľšiu investičnú činnosť v regióne.

Ako však Garret Byrne uvádza, „v dôsledku toho sa minimálne dvakrát toľko regionálnych spoločností naďalej zameriava na získavanie finančných prostriedkov alebo sa na to pripravuje, čo znamená, že zatiaľ nemôžeme očakávať prudký nárast veľkosti a počtu transakcií. V budúcnosti bude zaujímavé pozorovať úspech týchto spoločností v získavaní finančných prostriedkov, ktoré momentálne hľadajú.“

„Zlepšujúca sa ekonomická situácia pomohla obnoviť dôveru, ktorá je veľmi dôležitá pri uzatváraní transakcií. Sme presvedčení, že sú položené základy pre návrat zdravých činností v oblasti Private Equity v strednej Európe.“

„Situácia na Slovensku je tradične ovplyvnená veľkosťou investičných príležitostí, resp. ich rastovým potenciálom, čo obmedzuje záujem medzinárodných private equity hráčov. Existuje však množstvo menších a stredne veľkých spoločností napr. v oblasti softwarových riešení, technológií, zdravotníctva, potravinárstva a výroby, ktoré sú zaujímavými cieľmi pre regionálne pôsobiacich PE hráčov a slovenských finančných investorov. Ich aktivity sú zamerané aj na posudzovanie investičných príležitostí mimo SR“, doplnil Maroš Sokolovský, partner finančného poradenstva Deloitte.

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?