Tlačové správy

Nastupujúca generácia biznis lídrov sa vyznačuje vysokou sebadôverou

Takmer 90 % študentov a absolventov by pracovalo, aj keby nepotrebovalo peniaze.

Bratislava 14. októbra 2015 – Polovica opýtaných slovenských študentov a čerstvých absolventov sa domnieva, že absolventi univerzít nie sú dostatočne pripravení na svoje budúce povolanie. Tretina z nich sa tiež domnieva, že príprava na budúce povolanie na univerzitách a vysokých školách je len priemerná. Vyplýva to z prieskumu Budúci lídri - Prvé kroky na trhu práce spoločnosti Deloitte, ktorý je zameraný na skúsenosti a schopnosti študentov a absolventov vysokých škôl a ich prístup k práci. Prieskum mapuje oblasti, ktoré najviac znepokojujú dnešných študentov a zisťuje najdôležitejšie faktory, na základe ktorých si vyberajú budúceho zamestnávateľa.

stiahnuť

Napriek zjavnému pesimizmu je trend na slovenskom trhu pozitívny. Ešte pred dvomi rokmi sa totiž takmer  dve tretiny opýtaných študentov vyjadrili, že podľa nich absolventi vysokých škôl nie sú dostatočne pripravení na svoje budúce pracovné úlohy. Vnímané zlepšenie môže byť pozitívnym výsledkom snahy a rôznych iniciatív vysokých škôl a univerzít prepojiť štúdium s reálnou praxou,“ uviedla Monika Kováčová, riaditeľka personálneho oddelenia spoločnosti Deloitte.

Vysoká sebadôvera

Napriek tomu, že slovenskí študenti posudzovali úroveň prípravy na budúce povolanie kriticky, tri štvrtiny z nich hodnotí svoje poznatky, zručnosti a schopnosti vyššie v porovnaní s ostatnými.

„Týmto mladým ľuďom nemožno vyčítať nedostatočné sebavedomie. Ich sebadôvera sa prejavuje aj v iných oblastiach; mnohí z nich sú presvedčení, že tvrdou prácou môžu dosiahnuť lepšie výsledky v porovnaní s ostatnými, a viac ako dve tretiny uvádzajú, že ich priatelia a kolegovia ich vnímajú ako lídrov,“ uviedla M. Kováčová.

Nie všetci respondenti však majú záujem o manažérske alebo líderské pozície. 45 % sa snaží stať expertmi vo svojom odbore, ale nie nevyhnutne na manažérskych pozíciách. Skutočný líder v biznis kontexte je podľa študentov inšpiratívna osoba so strategickým myslením, ktorého hlavnými prioritami by mali byť zabezpečenie dlhodobej budúcnosti organizácie a profesionálny rast a rozvoj zamestnancov.

Hodnoty, postoj k práci

Väčšina respondentov nevníma prácu len ako prostriedok na zarábanie peňazí alebo ako nepríjemnú povinnosť. Zaujímavosťou je, že takmer 90 % slovenských študentov a absolventov by chcelo pracovať, aj keby nepotrebovalo peniaze. Takmer dve tretiny opýtaných chcú rozvíjať svoju kariéru a viac ako polovica cíti po dni intenzívnej práce spokojnosť. Ukazuje to, že hoci iné hodnoty, ako napríklad šťastná rodina, pevné zdravie a priatelia, sú pre nich dôležitejšie, za dôležitú považujú aj úspešnú kariéru a prácu, ktorá ich napĺňa.


Pri výbere zamestnania takmer 40 % respondentov považuje za najdôležitejšie možnosť rozvíjať sa a získavať nové zručnosti. Za nimi nasledujú dobrá atmosféra v práci, vzťahy s ostatnými atraktívny plat. Z porovnania s výsledkami predchádzajúceho prieskumu tiež vyplýva, že rovnováha medzi pracovným a osobným životom ako kritérium pri výbere zamestnania nadobúda u respondentov stále väčší význam.

Bolo to užitočné?