Tlačové správy

Novela má zamedziť podvodným zlúčeniam spoločností  

Ustanovenia týkajúce sa sprísnenia fúzií nadobudnú účinnosť už dňom vyhlásenia novely Obchodného zákonníka v Zbierke zákonov, čo môže byť už koncom októbra.

Bratislava, 17. októbra 2017 – Cieľom novely Obchodného zákonníka, ktorú minulý týždeň schválila Národná rada SR, je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Novela reaguje na problémy pri zlúčeniach alebo splynutiach firiem realizovaných s cieľom vyhnúť sa plneniu povinností pri ich likvidácii či úpadku.

„Nové podmienky v zákone predlžujú lehotu, v ktorej bude možné zlúčenie vykonať. Podľa súčasných pravidiel je možné spoločnosti zlúčiť v priebehu jedného až troch týždňov, po novom by však tento proces mal trvať až tri mesiace,“ uviedla Miroslava Terem Greštiaková, partnerka advokátskej kancelárie Deloitte Legal.

Dôležitým prvkom novely je podľa nej sprísnenie podmienok a rozšírenie zodpovednosti pre štatutárne orgány firiem, pričom sa bude viac kontrolovať, či sa skutočne zúčastňujú na ich riadení.
„Je to bol proti zlučovaniu stratových spoločností a proti vyhýbaniu sa splácaniu záväzkov voči veriteľom. Po novom už de facto nebude možné zlúčiť stratové spoločnosti tak, aby výsledkom bola stratová spoločnosť,“ dodala Miroslava Terem Greštiaková.
Dôležitou zmenou oproti pôvodnému návrhu je to, že ustanovenia týkajúce sa sprísnenia fúzií nadobudnú účinnosť už dňom vyhlásenia novely v Zbierke zákonov, čo môže byť už koncom októbra. Pôvodne sa predpokladalo s účinnosťou až od 1. januára 2018.

„Takéto nastavenie však môže spôsobiť zásadné problémy aj serióznym spoločnostiam, ktoré nebudú mať dostatok času, aby sa na rozsiahlu zmenu pripravili. Súčasný postup bude možné po účinnosti novely použiť len v prípadoch, ak zmluva o zlúčení bude schválená pred dňom nadobudnutia účinnosti novely a následne sa návrh na zápis zlúčenia podá do 90 dní od nadobudnutia účinnosti novely,“ uviedol Róbert Minachin, advokát Deloitte Legal.

Cieľom novely Obchodného zákonníka je zamedziť nekalým praktikám a deformáciám, ktoré bránia riadnemu podnikaniu a poškodzujú veriteľov. To by v konečnom dôsledku malo celkovo zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Rýchle nadobudnutie účinnosti úprav týkajúcich sa sprísnenia fúzií však môže ovplyvniť aj spoločnosti, ktoré takúto formu procesu nezneužívali.

O spoločnosti

Deloitte je svetový líder v oblasti poradenstva a služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Deloitte pomáha vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšuje životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najvýznamnejším odvetvím pre naše konzultačné služby a zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci firmy. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.