Tlačové správy

Očakávania finančných riaditeľov sú optimistické

Polovica finančných riaditeľov v strednej Európe predpovedá rast aktivít v oblasti fúzií a akvizícií.

Bratislava, 17. marca 2016 – Väčšina stredoeurópskych finančných riaditeľov očakáva rast svojich spoločností aj napriek pesimistickejším prognózam ekonomiky a miernemu optimizmu ohľadom budúcich podmienok pre podnikanie. Sú presvedčení, že finančná situácia ich spoločností sa v posledných šiestich mesiacoch zlepšila a že sa to čoskoro prejaví aj vo vyšších výnosoch.

 

Ako vyplýva zo siedmeho prieskumu medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe, ktorý uskutočnila spoločnosť Deloitte, očakávajú zlepšenie marží a kapitálových investícií, ako aj zvýšenie počtu zamestnancov.

Podľa respondentov prieskumu by slovenská ekonomika mala tento rok rásť rýchlejšie ako vlani. Medziročný nárast hrubého domáceho produktu o 1,6 % až 3,5 % predpovedá takmer 70 % z nich. Finanční riaditelia vnímajú celkom optimisticky aj situáciu v oblasti zamestnanosti. Takmer všetci respondenti očakávajú v tomto roku pokles nezamestnanosti na Slovensku.

Kľúčové zistenia

  • 35 % stredoeurópskych finančných riaditeľov očakáva v roku 2016 rast HDP vo výške 1,6 % až 2,5 %.
  • polovica finančných riaditeľov v strednej Európe predpovedá rast aktivít v oblasti fúzií a akvizícií.
  • 51 % respondentov uviedlo, že finančné zdravie ich spoločností sa za posledných šesť mesiacov zlepšilo.
  • 65 % predpovedá, že obrat ich spoločnosti sa zvýši v najbližších 12 mesiacoch, pričom 40 % respondentov očakáva zvýšenie marží, investičných nákladov a zamestnanosti.
  • 43 % respondentov je presvedčených, že schopnosti dlhovej služby ich spoločností sa zlepšia v    nasledujúcich troch rokoch.
  • 71 % finančných riaditeľov sa domnieva, že teraz nie je vhodný čas na veľké riskovanie, čo sa týka investícií.

 

Výhľady podnikateľského prostredia

Finanční riaditelia cítia menšiu neistotu na trhu ako pred rokom, čo má kladný vplyv na ich prognózy týkajúce sa investovania a rozvoja ich spoločností. Pokles neistoty možno chápať aj ako pozitívne vyhliadky pre trh fúzií a akvizícií, ktorý by mal rásť aj v nasledujúcom roku.

Respondenti prieskumu si stále nemyslia, že úvery sú jednoduchšie dostupné. Obávajú sa však, že náklady na financovanie sa budú pre spoločnosti zvyšovať. Existujú obavy zo zvyšujúcich sa tlakov na ceny, z hroziacej recesie a klesajúceho dopytu po tovaroch a službách.

Hoci finanční riaditelia očakávajú, že sa zlepší schopnosť ich spoločností splácať dlh, len málo z nich plánuje čerpať ďalšie úvery. Interné financovanie preto považujú za najreálnejší zdroj investičného kapitálu, hoci do úvahy možno vziať aj iné zdroje. Najmä spoločnosti pôsobiace v krajinách eurozóny považujú bankové úvery za správny zdroj investičného kapitálu.

 

O prieskume

Prieskum spoločnosti Deloitte sa uskutočnil medzi finančnými riaditeľmi zo 11 krajín strednej Európy –Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Prieskumu sa zúčastnilo 489 respondentov z rôznych priemyselných oblastí. 

Bolo to užitočné?