Novinky

Objem predaja phabletov prevýši predaj tabletov

Bratislava, 21. január 2014. V roku 2014 phablety, t. j. inteligentné telefóny väčších rozmerov spájajúce mobilné telefóny a tablety do jedného zariadenia predbehnú v predaji tradičné tablety o 25 mld. USD a celkový celosvetový objem predaja smartfónov, tabletov, osobných počítačov, TV setov a hracích konzol prekoná v roku 2014 hranicu 750 mld. USD. Veľký záujem vyvolajú aj nositeľné technológie, ktorých sa predá vyše 10 miliónov kusov, 50 miliónov domácností zdvojnásobí počet predplatených televíznych služieb. Uvádza to 13. vydanie štúdie spoločnosti Deloitte „Prognózy vývoja v oblasti TMT“ (TMT Predictions), ktorú vychádza každoročne začiatkom januára. Štúdia tiež predpokladá, že v nasledujúcich rokoch sa tento rast stabilizuje, nakoľko využitie jednotlivých typov zariadení sa bude čoraz viac prepájať.

Prognózy Deloitte na rok 2014

Naša štúdia podrobne popisuje celý rad sledovaných trendov, kde svetoví hráči zápasili skôr s horšími výsledkami. Napriek značnej neistote súvisiacej s nositeľnými technológiami sa očakáva, že záujem spotrebiteľov vytvorí lukratívny trh s tržbami z predaja okuliarov, hodiniek a fitnes náramkov v objeme 3 mld. USD. Okrem toho očakávame zdvojnásobenie objemu platených televíznych služieb, čo je v rozpore s prognózami z predchádzajúcich rokov, ktoré predpovedali skôr odklon od nákladných káblových pripojení,“ uviedol Radovan Benčík manažér spoločnosti zodpovedný za IT poradenstvo v spoločnosti Deloitte.

Okrem toho trh so smartfónmi, ktoré predstavujú najčastejšie zastúpenú zložku v tzv. centre zábavy (converged living room) s výnosmi vo výške 375 mld. USD v roku 2014, u všetkých vekových kategórií dosahuje vrchol predajnosti. Jedinú výnimku predstavuje veková kategória nad 55 rokov, kde sa tento rok očakáva prudký nárast v používaní týchto zariadení.

Napriek tomu, že rok 2014 bude rokom generácie silných ročníkov, aj táto skupina musí čeliť celému radu vlastných výziev a príležitostí. „Presvedčiť užívateľov narodených v dobe populačnej explózie, aby v plnej miere využívali všetky funkcie svojich inteligentných telefónov a nepoužívali ich len ako „tradičné“ mobilné telefóny, je obrovskou príležitosťou pre mobilných operátorov. Užívatelia však musia byť ochotní spolupracovať, nakoľko očakávame, že štvrtina užívateľov z tejto vekovej kategórie si nestiahne ani jednu aplikáciu,“dodal Radovan Benčík.

Nová štúdia tiež predpokladá, že v rámci služby okamžitého posielania správ cez mobil (mobile instant messaging – resp. služby umožňujúce svojim užívateľom sledovať, ktorí z ich priateľov sú práve online a podľa potreby s nimi komunikovať) budú v roku 2014 tvoriť 70 % všetkých správ odoslaných z mobilných telefónov, čo však prinesie len 3% z celkových výnosov“ uvádza Peter Horovčak, riaditeľ na oddelení Consultingu, Deloitte Slovensko.

Každý deň sa z mobilných telefónov odošle 70 miliárd správ, z čoho len 21 miliárd bude predstavovať SMS správy. Výnosy z odoslaných SMS správ sa však tento rok odhadujú na približne 100 mld. USD, pričom výnosy zo služieb instant messaging sa očakávajú len vo výške 2 mld. USD. „Počet správ zaslaných v rámci služieb instant messaging ako aj počet SMS správ sa v celosvetovom meradle zvýši, aj keď niektoré rozvinuté trhy môžu zaznamenať zníženie objemu SMS správ“ dodáva Peter Horovčák.

Štúdia sa tiež venuje problematike virtuálnych návštev lekárov (tzv. eVisits) a predpovedá masové rozšírenie ich využitia. Rok 2014 považujeme v súvislosti s využívaním virtuálnych návštev lekárov za bod zvratu, a to čiastočne tlakom na zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie jej kvality, ale predovšetkým kvôli zmenám v infraštruktúre technológií a telekomunikácií.

Medzi ďalšie významné zistenia a podrobnosti súvisiace s tohtoročnou štúdiou o prognózach v oblasti TMT, ktoré v roku 2014 ovplyvnia trh, patrí:

Technológie

·         Nositeľné technológie: v hlavnej úlohe oči – Očakáva sa, že predaj „inteligentných“ okuliarov, fitnes náramkov a hodiniek by v roku 2014 mal dosiahnuť približne 10 miliónov kusov v celkovej hodnote 3 mld. USD. Najvyššie výnosy by mali priniesť inteligentné okuliare, ktorých sa predá asi 4 milióny kusov s priemernou predajnou cenou vo výške 500 USD. Predaj inteligentných fitnes náramkov sa očakáva približne v objeme 4 milióny kusov s priemernou predajnou cenou 140 USD a predaj inteligentných hodiniek v objeme 2 milióny kusov s priemernou predajnou cenou okolo 200 USD.

·         Obývacia izba ako centrum zábavy vynesie 750 mld. USD: nastáva stabilizácia rastu– Globálne tržby z predaja inteligentných telefónov, tabletov, osobných počítačov, TV setov a hracích konzol prekročia v roku 2014 hranicu 750 mld. USD. Tohtoročné očakávané hodnoty predstavujú nárast o 50 mld. USD oproti roku 2013 a takmer dvojnásobok celkového objemu predaja v roku 2007. Je však pravdepodobné, že dôjde k stabilizácii. Očakáva sa, že rast tržieb bude pokračovať aj naďalej, ale pomalším tempom ako za posledných 10 rokov, pričom horná hranica sa pravdepodobne ustáli vo výške 800 mld. USD za rok.

·         Hromadné online kurzy: zatiaľ nejde o revolúciu, blýska sa však na dobré časy – Počet študentov hromadných online kurzov MOOC (Massive Open Online Courses) síce oproti roku 2012 vzrastie dvojnásobne na viac ako 10 miliónov kurzov, ale malý počet úspešne absolvovaných kurzov znamená, že len necelých 0,2 % všetkých kurzov dokončených v roku 2014 budú kurzy MOOC. Narastajúce povedomie o online vzdelávaní bude vzdelávacie inštitúcie nútiť zvyšovať investície do tejto oblasti, povedie k vyššej akceptácii online kurzov v dôsledku toho, že táto forma vzdelávania bude akreditovaná, a zvýši prijatie online kurzov aj v rámci podnikových školení.

·         eVisists: osobné návštevy lekárov v 21. storočí — V celosvetovom meradle dôjde v roku 2014 k 100 miliónom virtuálnych návštev lekárov (tzv. eVisits), ktoré v porovnaní s osobnými návštevami lekárov môžu ušetriť viac ako 5 mld. USD, čo oproti údajom z roku 2012 predstavuje 400 %-ný nárast.

·         Vznik nových druhov: stratifikácia trhu s tabletmi– Počet používateľov kompaktných tabletov (s obrazovkou menšou ako 9 palcov) po prvýkrát prekoná počet používateľov klasických tabletov (s obrazovkou s rozmermi 9 a viac palcov). Očakávame, že do konca 1. štvrťroka 2014 dosiahne počet kompaktných tabletov hranicu 165 miliónov, čím mierne prekoná počet klasických tabletov, ktorých počet sa odhaduje na 160 miliónov kusov.

·         Podnikové sociálne siete (ESN): ďalší nástroj, ale nie všeliek – Do konca roka 2013 zavedie (selektívne alebo úplne) ESN viac ako 90 % spoločností spomedzi Fortune 500, čo predstavuje oproti roku 2011 nárast o 70 %. Z registrovaných účastníkov bude však len tretina čítať obsah aspoň jedenkrát do týždňa a len 40 % zverejní v priemernom mesiaci na tejto sieti svoj príspevok.

Médiá a zábava

·         Zdvojnásobenie počtu platených televíznych služieb – Do konca roku 2014 bude mať až 50 miliónov domácností po celom svete zriadené dve alebo viac rôznych predplatných televíznych služieb, pričom toto doplnkové predplatné prinesie výnosy vo výške približne 5 mld. USD. Ďalších 10 miliónov domácností získa prístup k prémiovým programom v rámci inej spoplatnenej služby, napríklad širokopásmového internetu.

·         Vysielacie práva na športové prenosy: prémiové kanály – Hodnota prémiových vysielacích práv na športové prenosy sa zvýši na 24,2 mld. USD, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje 14 %-ný nárast zodpovedajúci ďalším 2,9 mld. USD. Tento nárast poplatkov za práva je spojený s novými dohodami s niekoľkými najprestížnejšími domácimi futbalovými ligami v Európe a najvýznamnejšími športovými ligami v Severnej Amerike.

·         Meranie televíznej sledovanosti– Meranie sledovanosti domácich televíznych programov by sa malo pre desiatky miliónov divákov spresniť, a to vďaka zavedeniu hybridného merania, ktoré umožňuje, aby sa do celkových hodnôt sledovanosti zahŕňalo aj sledovanie televízneho programu na počítačoch, tabletoch a inteligentných telefónoch a aby sa zohľadňovali aj ďalšie zdroje dát, napr. voľby televíznych kanálov prostredníctvom set-top boxov alebo prihlásenia na server so službou Video na vyžiadanie (video-on-demand).

·         Práva k umeleckému výkonu zvyšujú výnosy v hudobnom priemysle — Výnosy z práv k umeleckému výkonu, t. j. licencia na právo sprostredkovať hudobnú produkciu na verejnosti, by mali po prvýkrát v histórii prekonať hranicu 1 mld. USD. Pre hudobný priemysel, kde sa výnosy pohybujú okolo 16 mld. USD, ide o významnú sumu.

Telekomunikácie

·         Phablety– Predaj phabletov (inteligentných telefónov s obrazovkou s rozmermi 5 až 6,9 palca) bude v roku 2014 predstavovať štvrtinu počtu všetkých predaných inteligentných telefónov, t. j. 300 miliónov kusov. Ide o dvojnásobok počtu phabletov predaných v roku 2013 a desaťnásobok objemu z roku 2012. Po úvodnom raketovom raste by predaj phabletov mohol v roku 2014 dosiahnuť svoj vrchol, keďže len menšina užívateľov inteligentných telefónov (aj keď relatívne početná) bude ochotná pracovať s takýmto relatívne veľkým zariadením.

·         Generačné rozdiely v užívaní inteligentných telefónov: veková skupina nad 55 rokov– Vo vekovej kategórii používateľov nad 55 rokov dôjde v súvislosti s používaním inteligentných telefónov k najrýchlejšiemu medziročnému rastu na rozvinutých trhoch. Do konca roku by sa počet majiteľov inteligentných telefónov v tejto vekovej kategórii mal zvýšiť na 45 až 50 %, čo je síce menej ako v prípade vekovej skupiny 18 – 54 rokov, kde penetrácia dosiahla približne 70 %, avšak v porovnaní s rokom 2013 ide o 25 %-ný nárast.

·         Cena odolných dátových zariadení klesne na 250 USD: nový obchodný prípad pre mobilných terénnych pracovníkov – Vstupná cena odolných dátových zariadení s pripojením, ktoré niektorí terénni pracovníci môžu využívať k rôznym úkonom, ako napríklad vstupná kontrola áut z požičovne, kontrola diaľnic alebo doručovanie balíkov, klesne na 250 USD.

·         Práva k umeleckému výkonu zvyšujú výnosy v hudobnom priemysle — Výnosy z práv k umeleckému výkonu, t. j. licencia na právo sprostredkovať hudobnú produkciu na verejnosti, by mali po prvýkrát v histórii prekonať hranicu 1 mld. USD. Pre hudobný priemysel, kde sa výnosy pohybujú okolo 16 mld. USD, ide o významnú sumu.

Kompletné informácie o globálnej štúdii Prognózy v oblasti TMT sú k dispozícii na webovej adresewww.deloitte.com/Predictions2014

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2014 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?