Novinky

Prieskum daňovej istoty: Firmy viac než o znižovanie daní stoja o stabilitu a zjednodušenie daňového systému

5. novembra 2013 – Spoločnosť Deloitte dnes vyhlási výsledky Európskeho daňového prieskumu – prieskumu daňovej istoty. Tento prieskum, ktorý sa uskutočnil v 27 krajinách, odhalil nové a niekedy prekvapujúce trendy ovplyvňujúce daňových riaditeľov. Mnohí respondenti uvádzajú, že najväčším problémom sú zložité daňové systémy, ktoré sa ešte viac komplikujú množstvom nových zákonov. To firmy zaťažuje vzhľadom na potrebu sledovania zmien a vzdelávania ich tímov a je to hlavnou príčinou daňovej neistoty. Daňoví riaditelia si tiež myslia, že konkurencieschopnosť krajín by sa zlepšila, ak by vlády obmedzili časté zmeny právnych predpisov. Štúdia bola zameraná na tri kľúčové oblasti – vzťahy s daňovými úradmi, daňové kontroly a vnímanie daňovej istoty.

Zjednodušenie daňového systému, väčšia predvídateľnosť a spolupráca s daňovou správou – to sú hlavné zmeny v daňových právnych predpisoch, ktoré by podľa firiem na Slovensku mali pozitívny vplyv na podnikanie a konkurencieschopnosť. Vyplýva to z tretieho prieskumu spoločnosti Deloitte zameraného na daňovú istotu medzi podnikmi v krajinách EMEA vrátane Slovenska.


Európsky daňový prieskum odhaľuje, že celková daňová neistota ostáva významnou obavou: až 60 % respondentov pociťuje vo svojej krajine vysokú daňovú neistotu.
Najvyššiu mieru neistoty vnímajú v Maďarsku a najnižšiu v Rakúsku.


„Na Slovensku sa respondenti podobne ako v ostatných krajinách EMEA zhodli na tom, že hlavnou príčinou daňovej neistoty sú časté zmeny v právnych predpisoch a nejednoznačnosť, nedostatky a zmeny stanovísk daňových orgánov. Vysokú daňovú neistotu vnímajú takmer dve tretiny opýtaných, ktorí podnikajú na Slovensku, čo je porovnateľné s ostatnými krajinami v regióne,“ uviedol Larry Human, partner na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte.


Vzťah s daňovými úradmi

Vzťah s daňovými úradmi je vo všeobecnosti pozitívny, čo preukázalo takmer 60 % opýtaných, pričom v porovnaní s minulým rokom sa ich vzťahy veľmi nezmenili.
Najhoršie vzťahy s daňovými úradmi v rámci prieskumu uviedli firmy z Poľska a v Českej republike sa vzťahy oproti minulému roku zhoršili.


Daňové kontroly

Nie je prekvapením, že daňové úrady na Slovensku sa sústreďujú najmä na kľúčové oblasti daní, ako je DPH a daň z príjmov právnických osôb.
Podobná situácia je aj v ostatných krajinách regiónu. Respondenti tiež zaznamenávajú zvýšený záujem daňových úradov o problematiku transferového oceňovania. V regióne sa na túto oblasť zameriava až 40 % daňových kontrol.

Česká republika patrí medzi krajiny s najmenším počtom daňových kontrol a Slovensko sa zaraďuje medzi priemer. Za posledné tri roky bolo u nás kontrolovaných 73 % opýtaných, v Nemecku 74 %, v Poľsku 81 % a v Rakúsku až 85 %.

„Daňoví riaditelia chcú predovšetkým stabilné daňové zákony, pretože sú presvedčení, že práve to bude mať najpozitívnejší vplyv na ekonomickú konkurencieschopnosť ich krajiny. Nemajú radi neistotu a uvádzajú, že na zvýšenie konkurencieschopnosti svojich krajín by obmedzili časté zmeny právnych predpisov,“ dodal Larry Human.

Viac informácií vrátane výsledkov prieskumu nájdete na www.deloitte.com/emea/survey/2013.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvy

Bolo to užitočné?