Poznatky

Dôvera private equity investorov sa blíži k maximu z roku 2007

Bratislava 13. mája 2014 – Dôvera private equity investorov v strednej Európe rastie a blíži sa k maximu regiónu z rokov 2003 až 2007. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu dôvery private equity investorov spoločnosti Deloitte v strednej Európe..

Pokles aktivity v regióne sa tak pravdepodobne chýli ku koncu. Podiel respondentov očakávajúcich nárast investičnej aktivity sa totiž od posledného prieskumu zdvojnásobil na 60 %. To je najvyššia úroveň dôvery investorov za posledné dva roky.

Existuje celý rad faktorov, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu dôvery investorov. „Európa už nie je vnímaná ako „na pokraji zrútenia“, čo znamená, že investori – predovšetkým z USA – sa opäť obracajú na Európu a samozrejme aj na strednú Európu. Minulý rok sme boli svedkami uzavretia niekoľkých fondov, pričom sa očakáva uzavretie ďalších fondov. To znamená, že sú pripravené nové prostriedky na investovanie,“ uviedol Garret Byrne, partner Deloitte CE a vedúci oddelenia Private Equity.

V hre však môže byť oveľa viac. Podiel respondentov, ktorí sa plánujú zamerať na získavanie nových finančných prostriedkov (tzv. fundraising), sa totiž zdvojnásobil takmer na pätinu (19 %).

Ekonomické podmienky taktiež napomáhajú oživeniu trhu. Ich ďalšie zlepšovanie očakávajú až dve tretiny respondentov, kým v predchádzajúcom prieskume to bolo len 43 %. Znamená to najvyššiu úroveň ekonomickej dôvery od roku 2004, kedy do Európskej únie vstúpilo osem krajín strednej Európy.

„Viera v lepšiu budúcnosť je pri uzatváraní transakcií veľmi dôležitá – dôvera umožňuje majiteľom spoločností plánovať rast a nezotrvávať v defenzívnom režime. Private equity je v dobrej pozícii, aby bola partnerom týchto spoločností na ceste dosiahnuť svoje plány,“zdôraznil G. Byrne.

A nakoniec, približne štvrtina (27 %) respondentov očakáva ľahšiu dostupnosť úverov. „To je najvyššia úroveň dôvery v dlhové financovanie za posledné tri roky. Prístup k financiám umožňuje spoločnostiam a private equity investorom investovať do budúcnosti,“ uvádza G. Byrne.

Nové finančné prostriedky získané private equity spoločnosťami v kombinácii s dostupnosťou dlhového financovania môžu pomôcť strednej Európe vrátiť sa späť k špičkovej výkonnosti.

„Napriek tomu, že Slovensko vďaka svojej veľkosti nepatrí medzi najatraktívnejšie krajiny na investovanie pre private equity investorov, pozorujeme nárast záujmu private equity hráčov o spoločnosti vo všetkých oblastiach ekonomiky, najmä technológií a softwarových riešení, energetiky, finančných služieb a výroby,“ doplnila Ivana Lorencovičová, riaditeľka oddelenia transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku.


Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2014 Deloitte Slovensko

Bolo to užitočné?