Novinky

Rast najväčších slovenských firiem sa spomalil, pokles tržieb bol v celom stredoeurópskom regióne

Bratislava, 3. septembra 2013 – Zastúpenie slovenských spoločností v rebríčku päťsto firiem zoradených podľa tržieb v regióne strednej a východnej Európy sa medziročne znížilo z 31 na 29. Pozíciu lídra medzi firmami v SR si rovnako ako vlani udržal výrobca automobilov Volkswagen (v celkovom rebríčku obsadil 14. miesto) pred spoločnosťou Slovnaft (v rebríčku obsadila 23. miesto) a KIA Motors (v rebríčku obsadila 31. miesto). V prvej päťdesiatke firiem s najvyššími tržbami sa umiestnili ešte ďalšie tri slovenské spoločnosti. Vyplýva to z výsledkov rebríčka CE TOP 500, ktorý po siedmy krát zverejnila spoločnosť Deloitte.

CE Top 500

„Rast tržieb nemal vplyv na hospodárske výsledky spoločností z rebríčka Top 500 a ich celkový čistý zisk klesol v priemere o desať percent. Väčšina firiem pokračovala v optimalizovaní nákladov, čo sa prejavilo v priemernom počte zamestnancov. Ten klesol tiež o vyše desatinu – zo 7 400 v roku 2011 na vlaňajších 6 600. V rebríčku dominujú najmä telekomunikačné spoločnosti, výrobcovia elektronických zariadení, stavebné firmy, plynárenské podniky a železiarne“ uviedol uviedol Vladimír Masár, prezident spoločnosti Deloitte Slovensko.

Pre 500 najväčších spoločností v strednej Európe bol rast nedosiahnuteľným cieľom počas celého roka 2012 a aj začiatkom roka 2013. V roku 2012 klesla ich priemerná miera rastu výnosov na 3,3 percenta oproti predchádzajúcemu roku, keď dosahovala 9,8 percenta, celkové tržby predstavovali viac ako 730 miliárd eur. Napriek nepriaznivej situácii sa v rebríčku Top 500 sa niektorým firmám podarilo zaznamenať medziročný dvojciferný percentuálny nárast svojich tržieb. Len z prvej dvadsiatky rebríčka dosiahlo takýto stav jedenásť podnikov.

„Rast tržieb nemal vplyv na hospodárske výsledky spoločností z rebríčka Top 500 a ich celkový čistý zisk klesol v priemere o desať percent. Väčšina firiem pokračovala v optimalizovaní nákladov, čo sa prejavilo v priemernom počte zamestnancov. Ten klesol tiež o vyše desatinu – zo 7 400 v roku 2011 na vlaňajších 6 600. V rebríčku dominujú najmä telekomunikačné spoločnosti, výrobcovia elektronických zariadení, stavebné firmy, plynárenské podniky a železiarne“ uviedol Vladimír Masár, prezident spoločnosti Deloitte Slovensko.

Najväčšie zastúpenie v rebríčku má už dlhoročne Poľsko (celkovo 166 firiem), za ním nasleduje Česká republika (86 firiem) a Maďarsko (62 firiem).

Slovenské zastúpenie tvorí polovicu toho maďarského (31 firiem). Oproti minulému roku sme stratili v rebríčku dve spoločnosti, avšak výnosy slovenských firiem v rebríčku vzrástli medziročne o 6,8 percenta, čo predstavuje nárast tržieb takmer na 44 miliárd eur.

Firmou s najlepším umiestnením sa stal opäť Volkswagen Slovakia s celkovými tržbami takmer 6,6 miliardy eur. Automobilka si zlepšila svoju pozíciu o tri priečky a to vďaka nárastu tržieb o 27 percent. Za týmto rastom stojí zvýšený objem produkcie v bratislavskom závode z 210-tisíc na takmer 420-tisíc automobilov. Zvýšenie produkcie sa podpísalo aj na počte zamestnancov, ktorý vzrástol približne o tisíc na takmer 9 400 ľudí.

Druhá tuzemská spoločnosť v rebríčku s tržbami viac ako 4,7 miliardy eur je bratislavská rafinéria Slovnaft. Jej tržby sa vlani mierne medziročne znížili, čo je aj dôvod poklesu v rebríčku o štyri miesta na celkovú 24. priečku. Príčinou poklesu tržieb spoločnosti, patriacej do maďarskej skupiny MOL bol najmä nižší objem spracovanej ropy v bratislavskom závode o desatinu z dôvodu generálnych revízií výrobných jednotiek, ako aj klesajúceho dopytu.

Tretie miesto si udržala Kia Motors Slovakia s tržbami 3,9 miliardy eur, čo predstavovalo takmer 20 percentný medziročný rast. V regióne sa žilinská automobilka umiestnila na 31. priečke, pričom jej rast tržieb podporila zvýšená produkcia automobilov i motorov.

Najväčší percentuálny rast tržieb spomedzi slovenských firiem v rebríčku Top 500 zaznamenala spoločnosť SAS Automotive, ktorej tržby narástli o takmer 38 percent na 577 miliónov eur.

Najvýraznejší medziročný pokles tržieb zo slovenských Top firiem zaznamenal Slovenský plynárenský priemysel (SPP), keď klesol o 13,5 percenta na približne 2,7 miliardy eur. Plynárom sa zároveň o pätinu znížil aj čistý zisk. Pod nepriaznivý vývoj sa podpísali napríklad zavedenie špeciálneho odvodu pre regulované odvetvia, rozšírenie pôsobnosti zákona o regulácii aj na malé podniky či postupné zvyšovanie konkurencie v oblasti plynárenstva.

Na celkových tržbách 500 najväčších spoločností strednej a východnej Európy sa vlani najviac podieľali energetické a ťažobné koncerny, obsadili spolu 151 priečok. Rovnako zaznamenali aj najvyšší rast obratu z pohľadu odvetví o 8,8 percenta. Pódiové umiestnenia zostali oproti minulému roku nezmenené.

Najväčší rast tržieb zaznamenala v roku 2012 ukrajinská ťažobná a energetická spoločnosť DTEK. Jej tržby najmä vďaka významným akvizíciám a investíciám v oblasti ťažby uhlia a výroby a distribúcie elektrickej energie narástli o 4,5 miliardy eur na 8 miliárd eur.
V sektorovom delení zaznamenali najväčší rast tržieb subjekty podnikajúce vo veľko- a maloobchode s potravinami (24,1 percent a 38,6 percent), poľnohospodárstve a potravinárstve (14,5 percent), energetike (14,2 percent) a spoločnosti vyrábajúce priemyselné stroje a súčiastky (14,2 percent).

Prvé miesto s tržbami 28,6 miliárd eur obhájil niekoľkoročný víťaz - poľská rafinéria PKN Orlen. Na jej úspechu sa podieľalo niekoľko faktorov, boli to jednak rekordné objemy predaja v minulo roku, výmenný kurz poľského zlotého posilnil a ceny surovej ropy boli stabilné, čo umožnilo 10 - percentný nárast tržieb.

Maďarská ropná a plynárenská spoločnosti MOL napriek stagnácii tržieb vo výške 19 miliárd eur, keď v dôsledku výpadku príjmov aktivít v Sýrii zaznamenali rast necelé jedno percento si tento koncern svoje druhé miesto obhájil.

Tretia v poradí je spoločnosť Škoda Auto, ktorá vlani dosiahla rekordný predaj automobilov. Jej dopyt ťahajú predovšetkým prudko sa rozvíjajúce trhy – Čína, India a Rusko. Pri rekordnej výrobe 940-tisíc kusov vzrástli v minulom roku tržby českej automobilky o skoro dve percentá na 10,5 miliardy eur.

„Podnikateľské prostredie je aj naďalej neisté a plné výziev, čo spoločnostiam v regióne sťažuje dosahovať udržateľný rast výnosov a ziskov potrebný na vytváranie hodnoty, ktorú chcú vidieť investori a ostatné záujmové strany.“
„Spoločnosti vyslali hlasný a jednoznačný signál, že existuje čoraz intenzívnejšie zameranie na obchodnú stratégiu a kvalitu realizácie. Firmy venujú viac pozornosti dlhodobým plánom, kvalite svojich výrobkov alebo služieb, odbornosti a morálke svojich zamestnancov, vzájomne výhodným a dlhodobým vzťahom s partnermi, zvýšenej transparentnosti podnikania a predovšetkým riadeniu obchodných rizík“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Deloitte v strednej Európe Alastair Teare.

V prvom kvartály roka 2013 zaznamenala takmer polovicia firiem pokles tržieb o dve percentá oproti rovnakému obdobiu v roku 2012.
Napriek tejto nepriaznivej štatistike očakávajú analytici v strednej Európe mierne oživenie ekonomiky.

Podrobné tabuľky, komentáre a ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.deloitte.com/cetop500.

CE TOP 500 – prehľad desiatich najväčších spoločností podľa tržieb

Poradie

Názov spoločnosti

Štát

1

PKN Orlen

Poľsko

2

MOL

Maďarsko

3

ŠKODA AUTO

Česká rep.

4

Metinvest

Ukrajina

5

Naftogaz of Ukrajina

Ukrajina

6

ČEZ

Česká rep.

7

DTEK

Ukrajina

8

Energorynok

Ukrajina

9

Lotos

PoľskoCE TOP 500 – prehľad desiatich najväčších slovenských spoločností podľa tržieb

Poradie

Názov spoločnosti

1

Volkswagen Slovakia

2

Slovnaft

3

Kia Motors Slovakia

4

Samsung Electronics Slovakia

5

Slovenské elektrárne

6

SPP

7

U.S. Steel Košice

8

PCA Slovakia

9

Tesco Stores SR

10

Západoslovenská energetikaMetodológia

Rebríček 500 najväčších spoločností strednej a juhovýchodnej Európy zostavila už po siedmy raz poradenská a audítorská spoločnosť Deloitte. Obsahuje údaje o spoločnostiach z 19 krajín regiónu. Vyhodnotenie vychádza z výnosov, ktoré vykázal konkrétny právny subjekt pôsobiaci v strednej a juhovýchodnej Európe. V prípadoch, keď neboli k dispozícii výnosy za fiškálny rok 2012, naši analytici použili namiesto výnosov za rok 2012 výnosy vykázané za rok 2011.

Spoločnosť Deloitte získavala informácie prostredníctvom osobného kontaktu s jednotlivými spoločnosťami, verejne dostupných databáz, odhadov vychádzajúcich z porovnania s výsledkami predchádzajúcich období a z vlastného prieskumu.

V rebríčku najväčších firiem v regióne zoradených podľa tržieb nie sú zahrnuté spoločnosti, ktoré sme oslovili, ale ktoré nás písomne alebo ústne informovali o tom, že sa tohtoročného ročníka nechcú zúčastniť.

 

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?