Tlačové správy

Slovenské firmy chcú investovať do výskumu a vývoja

Slovenské firmy chcú investovať do výskumu a vývoja, od štátu čakajú navýšenie miery dodatočného odpočtu na úroveň okolitých štátov.

Bratislava, 28. mája 2015Väčšina slovenských spoločností aktívnych v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Deloitte, plánuje využiť dodatočný odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane tzv. super odpočet. Spoločnosti však očakávajú navýšenie miery dodatočného odpočtu na úroveň okolitých štátov. Vyplýva to z prieskumu R&D Survey 2015, ktorý už štvrtýkrát uskutočnila spoločnosť Deloitte v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

„Výsledky tohtoročného prieskumu ukazujú, že spoločnosti tento podporný nástroj privítali. Je to transparentný, spravodlivý a adresný spôsob podpory výskumu a vývoja, ktorý je dostupný všetkým. Aby bol motivujúci a dôveryhodný musí byť vyšší a mal by mať jasné pravidlá,” uviedol Martin Rybár, riaditeľ na oddelení daní spoločnosti Deloitte zodpovedný za oblasť výskumu a vývoja a vládnych stimulov.

Až 84 % respondentov uviedlo, že nízka miera dodatočného odpočtu môže Slovensko znevýhodňovať v porovnaní s inými štátmi pri rozhodovaní o mieste realizácie výskumných a vývojových projektov. 

Výdavky na výskum a vývoj

Viac ako tretina respondentov prieskumu spoločnosti Deloitte vynaložila v roku 2014 na výskum a vývoj viac ako desatinu svojich výnosov. Stále je však prevaha tých, ktoré minuli menej ako 5 % zo svojich výnosov na výskum a vývoj.

V krátkodobom časovom horizonte (do dvoch rokov) plánuje 52 % oslovených podnikov preinvestovať do výskumu a vývoja aspoň toľko prostriedkov ako roku 2014. V dlhšom časovom horizonte (do troch až piatich rokov) má 55 % respondentov v úmysle zvýšiť svoje výdavky v tejto oblasti.

„Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce výdavky slovenských spoločností na výskum a vývoj patrí dostupnosť väčšieho počtu/viacerých druhov podpory zo strany štátu, ale aj dostupnosť kvalifikovaných a skúsených výskumných pracovníkov,“ uviedol M. Rybár.

Daňové stimuly vs. príspevky na výskum a vývoj

Viac ako tretina spoločností (36 %) sa v prieskume vyjadrila, že daňové stimuly pozná, no nevie, ktorú činnosť možno považovať za výskum a vývoj, a ako dokázať, že ide o činnosť v oblasti výskumu (klasifikácia činností ako výskumných a vývojových činností). Zároveň oslovené firmy nepoznajú postoj daňových orgánov voči nákladom na výskum a vývoj, preto považujú uplatnenie daňových stimulov za rizikové.

V oblasti príspevkov na výskum a vývoj sa tretina respondentov vyjadrila, že nemá dostatočné zdroje na sledovanie možností získavanie príspevkov a v konečnom dôsledku ani na vypracovanie úspešnej žiadosti.

Prieskumu R&D Survey 2015 sa okrem Slovenska uskutočnil v ďalších 10 krajinách: v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a v troch pobaltských štátoch. Na Slovensku ho spoločnosť Deloitte uskutočnila opäť v spolupráci s agentúrou  SARIO.

Bolo to užitočné?