Tlačové správy

Slovenské firmy chcú investovať do výskumu a vývoja

Očakávajú však viac informácií o možnostiach uplatnenia dodatočného odpočtu a jeho navýšenie na úroveň okolitých štátov.

Bratislava, 23. júna 2016 – Väčšina slovenských spoločností aktívnych v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Deloitte, plánuje využiť dodatočný odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. super odpočet, aj v tomto roku. Spoločnosti však očakávajú viac informácií o možnostiach uplatnenia dodatočného odpočtu, zníženie administratívnej záťaže a navýšenie miery dodatočného odpočtu na úroveň okolitých štátov.

Vyplýva to z prieskumu R&D Survey 2016, ktorý už piatykrát uskutočnila spoločnosť Deloitte v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

„Spoločnosti tento podporný nástroj privítali. Je to transparentný, spravodlivý a adresný spôsob podpory výskumu a vývoja. Stále sa však vyskytuje množstvo externých faktorov, ktoré nie príliš priaznivo odzrkadľujú realitu výskumu a vývoja na Slovensku, a to konkrétne v podobe nedostatku informácií, ako správne aplikovať super odpočet, a samozrejme, neporovnateľne nižšia sadzba nadmerného odpočtu v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami,” uviedol Martin Rybár, partner na oddelení daní spoločnosti Deloitte zodpovedný za oblasť výskumu a vývoja a vládnych stimulov. 

Výdavky na výskum a vývoj

Približne tretina respondentov prieskumu vynaložila vlani na výskum a vývoj viac ako 10 % svojich výnosov. Na druhej strane, druhou najpočetnejšou skupinou boli v prieskume podniky, ktoré minuli na výskum a vývoj menej ako 1 % svojich výnosov. „Vyjadruje to značnú rôznorodosť výsledkov spoločností a ich efektívnosti pri vynakladaní prostriedkov na výskum a vývoj,“ skonštatoval M. Rybár.

Vyhliadky do budúcnosti sú však podľa neho viac optimistické, nakoľko spoločnosti predpokladajú, že v tomto kalendárnom roku vynaložia viac, resp. prinajmenšom rovnaké množstvo výdavkov na výskum a vývoj v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V krátkodobom časovom horizonte (do dvoch rokov) plánuje 42 % oslovených podnikov preinvestovať do výskumu a vývoja aspoň toľko prostriedkov ako v roku 2014. V dlhšom časovom horizonte (do troch až piatich rokov) má 69 % respondentov v úmysle zvýšiť svoje výdavky v tejto oblasti.

„Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce výdavky slovenských spoločností na výskum a vývoj patrí dostupnosť kvalifikovaných a skúsených výskumných pracovníkov,“ uviedol M. Rybár.

Kľúčové zistenia:

  • Spoločnosti plánujú opätovne investovať do rozvoja VaV.
  • Zásadnou výzvou do budúcna bude jednoznačne príprava a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, resp. kvalifikovaných vedcov v spoločnostiach na Slovensku.
  • Zvýšeniu podnikových výdavkov na VaV by pomohla vyššia miera dodatočného odpočtu výdavkov na VaV. 
  • Zvýšiť istotu pri uplatňovaní odpočtov výdavkov na VaV by pomohli aj jasnejšie a detailnejšie usmernenia k správnej aplikácii (oprávnené aktivity, oprávnené náklady, spôsob ich evidencie).

 

O prieskume

Prieskum R&D Survey 2016 sa okrem Slovenska uskutočnil v ďalších 10 krajinách: v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a v troch pobaltských štátoch. Na Slovensku ho spoločnosť Deloitte uskutočnila opäť v spolupráci s agentúrou SARIO.

Bolo to užitočné?