Tlačové správy

Slovensko je v kvalite života na 30. mieste

Spomedzi 128 hodnotených krajín sa Slovensko nachádza v hodnotení tolerancie imigrantov na 124. mieste a z hľadiska diskriminácie a násilia voči minoritám sme na 62. mieste.

Bratislava, 10. októbra 2017 – Slovenská republika sa medziročne posunula v rebríčku Indexu spoločenského rozvoja (Social Progress Index – 2017) o jedno miesto smerom nahor. Aktuálne sme na 30. mieste spomedzi 128 porovnávaných krajín.

Rebríček na základe údajov o stave spoločenského a ekonomického rozvoja a úrovne životného prostredia každoročne zostavuje spoločnosť Deloitte a nezisková organizácia Social Progress Imperative.

„Slovensko je na tom veľmi dobre z hľadiska základných ľudských potrieb, ako je výživa, hygiena, prístup k pitnej vode a prístrešiu. V porovnaní s inými krajinami sme na tom vynikajúco aj z hľadiska osobnej bezpečnosti alebo prístupu k informáciám,“ komentoval výsledky prieskumu Marián Hudák, vedúci partner Deloitte na Slovensku.

Katastrofálne sme však podľa neho dopadli z pohľadu hodnotenia tolerancie voči minoritám (124. miesto), diskriminácie a násilia voči minoritám (62. miesto) a tolerancii voči homosexuálom (52. miesto). Veľmi podobne je na tom v týchto oblastiach aj Maďarsko a Poľsko.

Celkovo Index spoločenského rozvoja hodnotí až 50 kategórií. Tohtoročným víťazom je Dánsko, na opačnej strane rebríčka je Stredoafrická republika. Ak by svet bol štátom, zaradil by sa medzi Indonéziu a Botswanu.

„Z globálneho pohľadu Index spoločenského rozvoja rastie. Od roku 2014 zaznamenalo zlepšenie až 113 hodnotených krajín. Ťahúňom rastu sú najmä oblasti prístupu k informáciám a k vyššiemu vzdelaniu. Celkové výsledky však negatívne ovplyvňuje zlá dostupnosť pitnej vody a prístup k základnému vzdelaniu v mnohých krajinách. Špeciálne tohtoročné výsledky navyše ukázali, že v oblasti ľudských práv zaznamenalo viac krajín pokles ako nárast,“ dodal Mariám Hudák z Deloitte na Slovensku.

 

Keby na svete žilo 100 ľudí

·        11 z nich by bolo podvyživených,

·        14 by nemalo žiadne toalety,

·        82 z nich by malo k dispozícii elektrinu,

·        86 by vedelo čítať a písať,

·        65 by malo mobil,

·        49 by používalo internet,

·        14 dievčat by sa vydalo vo veku 15 až 19 rokov,

·        51 by považovalo svoju krajinu za dobrú pre imigrantov a 26 pro homosexuálov,

·        74 žien by malo prístup k modernej antikoncepcii,

·        76 ľudí by sa mohlo v núdzi spoľahnúť na pomoc príbuzných či priateľov

·        7 by mylo univerzitné vzdelanie

Viac informácií o Indexe spoločenského rozvoja nájdete tu.

 

 

 

 

O spoločnosti

Deloitte je svetový líder v oblasti poradenstva a služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Deloitte pomáha vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšuje životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najvýznamnejším odvetvím pre naše konzultačné služby a zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci firmy. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.