Tlačové správy

Spoločnosti žiadajú jednoduchšie daňové systémy a väčšiu istotu budúceho daňového systému

Bratislava, 1. apríla 2015 – Konkurencieschopnosť európskych krajín by zvýšili najmä jednoduchšie daňové systémy a väčšia istota v budúcnosti. Uviedla to takmer polovica respondentov Európskeho daňového prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Deloitte v 29 krajinách Európy.

„Podnikatelia nemajú radi neistotu. Chcú stabilné daňové zákony, pretože sú presvedčení, že práve to bude mať pozitívny vplyv na ekonomickú konkurencieschopnosť ich krajiny,“ uviedla Ivana Dvořáková, manažérka na oddelení daní spoločnosti Deloitte. „Na Slovensku označilo zjednodušenie daňového systému ako najdôležitejší faktor pre zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny až 57 % opýtaných,“ dodala. 

Najviac našich podnikateľov znepokojujú časté zmeny daňových predpisov. Až 86 % opýtaných si myslí, že na Slovensku je vysoká miera daňovej neistoty. Pričom za najvýznamnejšie príčiny označili respondenti práve časté legislatívne zmeny (85,7 %). Vo všeobecnosti je podľa väčšiny respondentov na Slovensku menšia daňová istota ako v iných európskych krajinách.

 

Daňové úrady sa na Slovensku podľa opýtaných zameriavajú najviac na daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov právnických osôb a na transferové oceňovanie. Za posledné tri roky zažilo daňovú kontrolu 71 % z respondentov prieskumu. 

Ako je to v Európe

 

Aj v iných európskych krajinách je jednou z najdôležitejších výziev pri podnikaní vysoká miera daňovej neistoty. Respondentom vadia najmä časté zmeny právnych predpisov (39 %), nejednoznačnosť, nedostatky a zmeny zásad a verejne dostupných usmernení daňových orgánov (28 %), ako aj príliš dlhé daňové spory (12 %).

 

Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte považuje viac ako 800 európskych respondentov za najatraktívnejšie ekonomiky na podnikanie z daňového hľadiska Veľkú Britániu a Holandsko. Pozitívne hodnotia konkurencieschopný daňový režim Veľkej Británie a jej daňové orgány za transparentnosť a jednoduché pravidlá. Vyzdvihujú holandské daňové orgány za ich ústretovosť, jednoduchú komunikáciu, dostupnosť informácií a jasné a jednoduché postupy, ktoré podľa respondentov prospievajú podnikateľom a ekonomickému rastu.

O prieskume

 

Európsky daňový prieskum uskutočnila spoločnosť Deloitte v druhej polovici minulého roka. Zúčastnilo sa ho 814 respondentov z veľkých spoločností z 29 krajín Európy. Prieskum bol zameraný najmä na vzťahy s daňovými úradmi, daňové kontroly a vnímanie daňovej istoty.

Bolo to užitočné?