Tlačové správy

Stanovisko k vojne na Ukrajine

Deloitte už nebude pôsobiť v Rusku ani Bielorusku

Dátum: 7. 3. 2022

Deloitte minulý týždeň oznámil, že prehodnocuje svoje podnikateľské aktivity v Rusku. Naše kancelárie v Rusku a Bielorusku odčleníme od globálnej siete členských firiem. Deloitte už nebude pôsobiť v Rusku ani Bielorusku. 

Hoci vieme, že ide o správne rozhodnutie, bude mať dopad na približne 3 000 zamestnancov Deloitte v Rusku a Bielorusku. Uvedomujeme si, že naši kolegovia v Rusku a Bielorusku nemajú žiadny hlas, pokiaľ ide o kroky ich vlád. Počas obdobia prechodu poskytneme podporu všetkým kolegom, ktorých sa táto zmena dotkne, a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli v tomto mimoriadne ťažkom období. 

Našou prioritou budú aj naďalej potreby našich ľudí a klientov a zároveň využijeme plnú silu globálnych zdrojov Deloitte pri riešení rastúcich humanitárnych potrieb na Ukrajine a v celej Európe. 

Budeme plniť naše záväzky a povinnosti voči globálnym finančným trhom a regulačným orgánom.

Stanovisko k vojne na Ukrajine

Dátum: 2. 3. 2022

Deloitte Central Europe dôrazne odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine a jednoznačne stojí za ukrajinským národom. Kategoricky odmietame akt vojenskej agresie proti nezávislému štátu, ktorý vyústil do nespravodlivej tragédie pre občanov Ukrajiny. Takéto činy sú v rozpore s našimi spoločnými hodnotami a presvedčeniami. 

Poskytujeme podporu našim ukrajinským kolegom a ich rodinným príslušníkom, v prípade potreby im pomáhame s presunom, asistujeme pri imigračnom procese, zabezpečení dopravy, ubytovania, ako aj finančnej a psychologickej podpory. Do dnešného dňa sme pomohli viac ako 50 kolegom a ich rodinám presunúť sa do strednej Európy, najmä do Poľska, Rumunska, Moldavska, Maďarska a na Slovensko. Očakávame však, že v najbližších dňoch ich bude čoraz viac. Podarilo sa nám nadviazať kontakt s 95 % našich zamestnancov na Ukrajine a podnikáme všetky možné kroky na zaistenie ich bezpečnosti a ich základných potrieb v rýchlo sa meniacich podmienkach.

Vieme, že je to len kvapka v mori veľkého množstva potrieb. Preto chceme ponúknuť našu podporu aj tým, ktorí nie sú našimi zamestnancami. Prostredníctvom nadácie Deloitte Foundation získavame finančné zdroje a poskytujeme finančnú a dobrovoľnícku pomoc rôznym neziskovým organizáciám v regióne. Zároveň náš technologický tím vytvoril chatbota Irenu, ktorý môžu okamžite využiť neziskové organizácie na nadviazanie kontaktu s utečencami. 

Celá sieť Deloitte prejavuje solidaritu s Ukrajinou. 

Naši zamestnanci vyvíjajú svoje vlastné iniciatívy, pomáhajú s dopravou, poskytujú potrebné veci, darujú krv, otvárajú svoje domovy pre utečencov a vyjadrujú im podporu. 

Ich odhodlanie sa nedá opísať slovami. Zaslúžia si veľké uznanie.

Deloitte Central Europe bude naďalej uplatňovať všetky príslušné sankcie. Aktuálne pracujeme na pozastavení projektov pre ruské subjekty a/alebo fyzické osoby, ktoré sú na sankčných zoznamoch USA/EÚ. 

Naďalej spoločne presadzujeme naše hodnoty a ľudskosť. Dúfame, že čo najrýchlejšie zavládne mier. 

Bolo to užitočné?