Tlačové správy

Systém finančných služieb čaká zmena

Nová správa Svetového ekonomického fóra a spoločnosti Deloitte Consulting LLP poukazuje na evolúciu odvetvia finančných služieb nad rámec finančných technológií.

BRATISLAVA 7. septembra 2017 - Platformy, ktoré ponúkajú možnosť aktívne obchodovať s rôznymi finančnými inštitúciami z jedného kanála, sa môžu stať dominantným modelom poskytovania finančných služieb. FinTech spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné služby najmä prostredníctvom sociálnych sietí, smartfónov a internetu, zmenili rýchlosť inovácie a kvalitu služieb poskytovaných klientom v rámci celého ekosystému finančných služieb a položili tak základ budúcej revolúcie v odvetví.

Uvádza sa to v správe, ktorú zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF) s podporou spoločnosti Deloitte Consulting LLP. Správa s názvom „Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services” („Za hranicami finančných technológií: pragmatické posúdenie revolučného potenciálu vo finančných službách“) je zavŕšením trojročného prieskumu zameraného na meniacu sa úlohu finančných technológií.

„To, že sa FinTech spoločnostiam podarilo zmeniť základ konkurencie, ako aj čoraz väčšia rýchlosť technologických zmien znamená, že súčasné finančné inštitúcie majú potenciál veľmi rýchlo sa zlepšiť, zároveň sa však budú musieť vedieť vysporiadať s náhlymi zmenami na svojej ceste vpred,“ povedal Peter Longauer, ktorý sa v spoločnosti Deloitte Slovensko špecializuje na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám.

Zmeny čakajú aj samotné FinTech Spoločnosti

Súčasné finančné inštitúcie sa medzičasom dokázali prispôsobiť rýchlejšie, než mnohí očakávali, lebo šírenie finančných technológií poňali ako supermarket príležitostí, ktoré im umožnia využiť akvizície a partnerstvá pre rýchly rozvoj nových ponúk.“ povedal R. Jesse McWaters, líder pre finančné inovácie na Svetovom ekonomickom fóre. Mnoho FinTech spoločností, ktoré sa zameriavajú na spotrebiteľa, má preto problém dosiahnuť rast. Dôvodom sú vysoké náklady, potrebné na inovačné zmeny.

Analýza ďalej konštatuje, že dáta sa môžu stať ešte dôležitejšie, ale statické súbory dát pravdepodobne nahradia zmiešané dátové toky z viacerých zdrojov. Práve dáta tak budú zdrojom finančných príjmov. „Technológie pravdepodobne umožnia organizáciám obísť tradičné hodnotové reťazce, čím im umožnia prerozdelenie zdrojov ziskov. Hlavnú úlohu tu zohrajú vlastníci zákazníckeho rozhrania,“ dodal k správe manažér Tomáš Vršanský.

 

Správa Svetového ekonomické fóra a spoločnosti Deloitte ďalej identifikuje hlavné hnacie sily, ktoré majú potenciál zmeniť prostredie finančných služieb.

Nárast platforiem

Nárast možností výberu zo strany zákazníka bude mať výrazný vplyv na dizajn a distribúciu produktov, čo pravdepodobne prinúti spoločnosti zmeniť ich úlohy. Platformy, ktoré ponúkajú možnosť aktívne obchodovať s rôznymi finančnými inštitúciami z jedného kanála, sa môžu stať dominantným modelom poskytovania finančných služieb. Vzostup takýchto platforiem, ako napr. otvorené bankovníctvo, sa pravdepodobne podpíše pod reštrukturalizáciu subjektov poskytujúcich finančných služby z jednoznačne definovaných organizácií na zameniteľné subjekty. To môže od vlastníkov platforiem vyžadovať, aby sa stali schopnými manažérmi ekosystému zabezpečujúcimi rovnováhu medzi potrebami tvorcov produktov a požiadavkami zákazníkov.

Finančná regionalizácia

Rozdielne priority regulátorov, technologické možnosti a potreby zákazníkov narúšajú rastúcu finančnú globalizáciu a otvárajú cestu regionálnym modelom finančných služieb, ktoré sa prispôsobujú lokálnym podmienkam. Dokonca aj globálne firmy budú musieť mať jasné stratégie rozvoja ich regionálnej konkurenčnej výhody a integrovania sa do lokálnych ekosystémov. Medzitým budú FinTech spoločnosti pravdepodobne čeliť vážnym prekážkam pri ich etablovaní sa vo viacerých jurisdikciách, a to aj napriek tomu, že technológie odstraňujú prekážky pri vstupe. Existujúce finančné inštitúcie sa môžu stať zaujímavými partnermi FinTech spoločností, ktoré sa snažia vstupovať na nové trhy, kde hľadajú príležitosti na rýchly rast.

Systematicky dôležité technológie

Snahy súčasných finančných inštitúcií konkurovať základným schopnostiam veľkých technologických firiem budú pravdepodobne viesť k tomu, že sa budú čoraz viac spoliehať na tie isté veľké technologické firmy. Ako príklad môže slúžiť to, že sa finančné inštitúcie snažia zlepšiť digitálnu zákaznícku skúsenosť a získať údaje a výnosy zo zákazníckych platforiem. Stávajú sa tak však čoraz viac závislé od infraštruktúry veľkých technologických firiem, aby získali úspory z rozsahu procesov a ich využitia a ovládli umelú inteligenciu ako službu.  Keďže finančné inštitúcie hľadajú nové výhody na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, budú musieť pristúpiť k ťažkým rozhodnutiam: stať sa závislými od veľkých technologických spoločností alebo riskovať, že zaostanú za technologickými ponukami, ak budú minimalizovať svoje vzájomné prepojenie v súvislosti s ochranou nezávislosti.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee) („DTTL“), jej siete členských firiem a ich spriaznených osôb. DTTL a každá z týchto členských firiem predstavujú samostatný a nezávislý právny subjekt. DTTL (ktorý sa označuje aj ako „Deloitte Global“) neposkytuje služby klientom. Viac informácií o našej globálnej sieti členských firiem nájdete na adrese www.deloitte.com/about.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Deloitte poskytuje svoje služby štyrom z piatich spoločností nachádzajúcich sa v rebríčku Fortune Global 500® vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. Spojte sa s nami cez Facebook, LinkedIn alebo Twitter.