Novinky

Jedinečný školiaci program pripravuje európskych manažérov a spoločnosti na podnikanie v Japonsku a Kórei

Vzhľadom na súčasnú ambicióznu obchodnú stratégiu EÚ, ktorej cieľom je ešte viac otvoriť kórejské a japonské trhy spoločnostiam EÚ, európske podniky čoraz viac uvažujú o svojich možnostiach exportu do týchto ázijských ekonomických veľmocí. Kľúčovým faktorom úspechu pri využívaní príležitostí na rast v tomto regióne sú poznatky z prvej ruky. Európske spoločnosti preto pri príprave a rozširovaní svojho podnikania v Japonsku a Kórei profitujú z jedinečného školiaceho programu financovaného zo strany EÚ. Školiaci program pre vedúcich pracovníkov (Executive Training Programme – ETP) pomáha európskym spoločnostiam a manažérom pri vypracovaní podnikateľského plánu pre Ďaleký východ a pri získavaní poznatkov o japonských a kórejských obchodných zvyklostiach, kultúre a jazyku, ako aj pri rozširovaní ich siete kontaktov, aby mohli uspieť na týchto zložitých trhoch.

Školiaci program pre vedúcich pracovníkov je jedinečnou príležitosťou pre európskych manažérov a spoločnosti na rozšírenie ich podnikateľských činností v Japonsku a Kórei prostredníctvom obchodného a jazykového školenia, stáže v miestnej spoločnosti a podpory pri vypracovaní ich podnikateľského plánu. EÚ financuje celý program a poskytuje štipendium každému účastníkovi.

45 účastníkov ročníka 2012/2013 z 13 členských štátov EÚ predložilo prezentácie svojich finálnych podnikateľských plánov v japončine a kórejčine a oslávilo úspešné ukončenie programu v Tokiu alebo Soule.

Pri príležitosti slávnostného ukončenia programu Hans Dietmar Schweisgut, vyslanec Európskej únie v Japonsku, povedal:

„Investície do ľudských zdrojov sú kľúčovou stratégiou EÚ našej politiky vstupu na japonský trh. Poznanie japonských obchodných zvyklostí a odhodlanosť ľudí sú rozhodujúce pri práci na tomto trhu – rýchlo sa meniacom spotrebiteľskom trhu, ktorý je zároveň jedným z najnáročnejších a najvyspelejších na svete.“

Tohtoročný absolvent programu ETP Japonsko, Joerg Heil z Nemecka zo spoločnosti Aluplast, ktorý zodpovedá za odbyt svojej spoločnosti v Japonsku, súhlasí s týmto názorom a dodáva:

„Mať niekoho v Japonsku môže byť rozhodujúce. Pozývajú vás na množstvo akcií, na ktoré sa zvyčajne nedostanete a kde môžete nadväzovať nové vzťahy. Okrem toho zažijete Japonsko na vlastnej koži.“

Paolo Caridi, vedúci obchodnej sekcie Delegácie Európskej únie v Kórejskej republike, povedal:
„Program ETP je veľmi známy kvalitou vedúcich pracovníkov z EÚ, ktorí sa školia v oblasti rozvoja podnikania alebo rozširovania svojich činností v Kórei. Ste a budete považovaní za odborníkov na podnikanie v Kórei. Program ETP je skutočnou značkou a zárukou kvality pre vašu spoločnosť a kariéru.“

Maďarský absolvent ETP Kórea Várady Zsolt, manažér pre rozvoj podnikania v spoločnosti Evopro, potvrdzuje dôležitosť poznania prostredia pri realizovaní obchodných príležitostí v Kórei:

„Kórea má veľmi silnú ekonomiku s veľkým obchodným potenciálom, ktorý sa však ťažko využíva bez miestnych kontaktov. Naša spoločnosť považovala program ETP za výbornú príležitosť na vybudovanie siete vzťahov v Kórei a na rozšírenie svojich obchodných činností na kórejskom trhu.“

Takmer v tom istom čase privítal program ETP účastníkov ročníka 2013/2014, ktorí absolvovali úvodné trojtýždňové školenie v Londýne. Zaujímavosťou tohtoročného programu je relatívne vysoký počet účastníkov z malých a stredne veľkých podnikov. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú klímu prejavujú práve tieto spoločnosti mimoriadny záujem o tento program.

Program ETP začína úvodným trojtýždňovým školením na Fakulte orientálnych a afrických štúdií Londýnskej univerzity, kde sa budú účastníci učiť o východoázijskej ekonomike, histórii, kultúre a modernej spoločnosti. Následne sa účastníci presunú do Japonska a Kórey na 30-týždňové obchodné, manažérske a jazykové školenie, ktoré organizujú popredné univerzity v Tokiu a Soule. Účastníci potom budú mať jedinečnú príležitosť uplatniť svoje novozískané zručnosti a vedomosti v praxi počas 12-týždňovej stáže v miestnej spoločnosti. EÚ financuje celé školenie a poskytuje každému účastníkovi štipendium vo výške 26 400 EUR ročne v prípade Japonska a 24 000 EUR v prípade Kórey.

Európska komisia je v procese prijímania uchádzačov programu pre ročník 2014/2015. Manažéri z EÚ a ich podporujúce spoločnosti sa môžu prihlásiť podaním prihlášky online na adresehttp://www.euetp.eu. Lehota na podávanie prihlášok končí 15. mája 2014. Školiaci cyklus bude prebiehať od novembra 2014 do novembra 2015.

Program ETP je určený pre občanov EÚ, ktorí pracujú pre európske spoločnosti s ročným obratom viac ako 500 000 EUR a viac ako piatimi zamestnancami a ktorí majú záujem rozbehnúť alebo rozšíriť svoje obchodné činnosti v Japonsku alebo Kórei.

Do dnešného dňa pomohol program ETP uspieť viac ako 1 000 vedúcim pracovníkom a 800 spoločnostiam v Japonsku a Kórei prekonaním jazykových a kultúrnych bariér v týchto krajinách.

Úspech a dopad programu ETP je významný. Prieskum medzi účastníkmi programu ETP ukázal, že viac ako 65 % absolventov tohto programu sa stali vrcholovými manažérmi vo svojich spoločnostiach a že za desať rokov od ukončenia programu ETP sa súvisiaci obrat spoločností, ktoré sa zúčastnili programu, v Japonsku a Kórei zvýšil dvojnásobne, pričom program sa zdokonaľuje, aby čo najlepšie splnil potreby dnešných manažérov a spoločností.

Poznámka pre redaktorov

Špeciálny webinár na vysvetlenie programu ETP sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2013 od 10:00 do 11:00 SEČ. Webinár predstaví obchodné príležitosti v Japonsku a Kórei, výhody účasti v programe ETP, ako aj názory úspešných absolventov programu ETP.
Ďalšie informácie a registráciu nájdete na webovej stránke:https://attendee.gotowebinar.com/register/7672485951077691138

O Školiacom programe pre vedúcich pracovníkov

ETP je program rozvoja podnikania a ľudských zdrojov financovaný Európskou úniou. Spoločnostiam z EÚ a ich vedúcim pracovníkom umožňuje vypracovať podnikateľský plán a získať poznatky o japonských, resp. kórejských obchodných zvyklostiach, kultúre a jazyku, aby dosiahli úspech na týchto trhoch. Keďže spôsob podnikania v Japonsku a Kórei sa výrazne odlišuje od európskeho spôsobu podnikania, spoločnosti a vedúci pracovníci z EÚ, ktorí tam podnikajú, musia získať osobitné zručnosti a poznatky, aby uspeli. Zvyšovanie počtu spoločností z EÚ pôsobiacich v Japonsku a Kórei má pre Európsku komisiu strategický význam.

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?