Tlačové správy

Vyhliadky pre automobilový priemysel v strednej Európe sú optimistické

Bratislava, 8. apríla 2016 – Automobilový priemysel v strednej Európe rastie aj napriek rizikovým faktorom v regióne. Približne jedno z troch áut vyrobených v Európskej únii sa v súčasnosti vyrába v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Medzi tri najväčšie konkurenčné výhody týchto krajín pritom patria mzdové náklady, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a daňový režim. Vyplýva to zo štúdie o automobilovom priemysle spoločnosti Deloitte. Medzi tri najväčšie nevýhody krajín strednej Európy patria nízka spoľahlivosť právneho systému, zaostalé školstvo a nedostatky v dopravnej infraštruktúre.

Prieskum spoločnosti Deloitte v automobilovom priemysle sa uskutočnil medzi 80 vedúcimi pracovníkmi automobilového priemyslu zo 6 krajín strednej Európy, z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a zo Slovenska.

Keďže dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily sa považuje za dôležitú výhodu, nie je prekvapujúce, že všetci respondenti investujú do zlepšenia zručností a kvalifikácie svojich zamestnancov.

„Všetky spoločnosti, ktoré sa zapojili do prieskumu, chcú podporovať a rozvíjať svojich zamestnancov. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa to dosahuje poskytovaním interných školení, iné krajiny sa zameriavajú na spoluprácu s lokálnymi verejnými inštitúciami a školami,“ uviedol Juraj Kovács, senior manažér spoločnosti Deloitte. Výrobcovia automobilov majú podľa neho stále pocit, že ich očakávania v oblasti odbornej prípravy nie sú splnené. A keďže sa technologickému pokroku prikladá čoraz väčší význam, v takejto situácii nemôžu zostať pasívni.

Pokiaľ ide o budúcnosť, drvivá väčšina oslovených riaditeľov (97 %) uviedla, že neplánuje v nasledujúcich piatich rokoch premiestňovať svoje výrobné závody. Riaditelia tiež odpovedali na otázku, ktorú krajinu by si vybrali, keby plánovali otvoriť nové závody, pričom 34 % si vybralo Poľsko, 16 % Bulharsko a 11 % Maďarsko a Rumunsko. Slovensko a Česká republika sa ocitli v tesnom závese (10 % a 9 %).

Investície a rast

Tri štvrtiny respondentov prieskumu plánujú zvýšiť výrobné kapacity a len 6 % oslovených riaditeľov uviedlo, že neplánuje zvýšiť výrobu. Na prvých priečkach sa ocitlo Bulharsko a Poľsko, kde plánuje expanziu viac ako 80 % opýtaných, s najhoršími výsledkami na úrovni 64 % skončilo Maďarsko.

V rámci investícií sa väčšina opýtaných plánuje zamerať najmä na inovácie nových produktov (76 %) a investície do vzdelávania zamestnancov (66 %). Mnohé spoločnosti prestávajú byť len čisto výrobnými závodmi a  čoraz častejšie berú na seba úlohy v oblasti výskumu a vývoja, ako aj úlohy technických kompetenčných centier.

O prieskume

Prieskum spoločnosti Deloitte v automobilovom priemysle sa uskutočnil medzi riaditeľmi výrobcov automobilov a dodávateľských spoločností zo 6 krajín strednej Európy.  Cieľom prieskumu bolo získať informácie o lokálnych faktoroch a tiež o budúcej vízii vrcholového vedenia dodávateľov a výrobcov v automobilovom priemysle. Prieskum sa realizoval v 3. štvrťroku 2015, t. j. pred spomalením tempa rastu v Číne a posilnením amerického dolára. Tento globálny vývoj však neohrozuje jeho výsledky.

Viac informácií nájdete na: www.deloitte.com/CEautomotive2016

Bolo to užitočné?