Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údahov

Posledná aktualizácia: 4.2.2015

Doménu deloitte.com tvoria jednotlivé globálne, národné, regionálne alebo špecializované webové stránky, ktoré poskytuje organizácia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (ďalej len „DTTL“) alebo niektorá z jej členských firiem alebo ich spriaznených subjektov (spoločne ďalej len „sieť Deloitte“).  Tieto jednotlivé webové stránky sú označené v pravom hornom rohu každej webovej stránky.

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na špecifické webové stránky domény deloitte.com označené názvom Slovenská republika v pravom hornom rohu, ktoré sa ďalej označujú ako „táto webová stránka“.

Deloitte na Slovensku je súčasťou Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited je členskou firma DTTL na Slovensku (ďalej len „my“ v príslušných gramatických tvaroch) a globálna organizácia, ktorej záleží na ochrane osobných údajov.  My sme subjekt v sieti Deloitte, ktorý poskytuje túto webovú stránku, a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako chránime informácie o návštevníkoch zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.   

Upozorňujeme, že iné národné, regionálne a špecializované webové stránky v rámci domény deloitte.com poskytujú iné subjekty zo siete Deloitte a neposkytujeme ich my.  Tieto webové stránky ani iné webové stránky, ktoré môžu byť prepojené s touto webovou stránkou, nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov.  Návštevníkom odporúčame, aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov jednotlivých webových stránok a až potom poskytli akékoľvek osobné údaje.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne dopĺňať alebo meniť prostredníctvom osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov pre určité oblasti tejto webovej stránky (napr. nábor zamestnancov).  Podrobnosti o procese náboru zamestnancov online nájdete v osobitnom vyhlásení pre túto oblasť. 

 

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.

Zhromažďovanie informácií

Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne poskytnú návštevníci. Takéto údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, súčasné pracovné zaradenie, adresu spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne a faxové čísla.

Môžeme tiež ukladať a uchovávať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, okrem iného vrátane príspevkov na akýchkoľvek blogoch, fórach, na stránkach wiki a v iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

Od návštevníkov zvyčajne nepožadujeme citlivé údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálnej orientácie).  V prípade potreby získame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a používaním takýchto údajov.

Informácie denníka, súbory cookie a web beacons

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej adresy IP, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu a adries odkazujúcich webových stránok.  Na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na uľahčenie navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré tejto webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie).  Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie a iné monitorovacie technológie, a o tom, ako ich môžete nastaviť, nájdete v našom Upozornení o súboroch cookie.

Používanie informácií

Občas môžete prostredníctvom tejto stránky poskytnúť osobné údaje, napríklad aby ste získali prístup k špecifickému obsahu, zúčastnili sa na organizovanej udalosti či prieskume alebo požiadali o informácie o konkrétnych oblastiach záujmu.  V týchto prípadoch sa informácie, ktoré poskytnete, použijú na vybavenie vašej žiadosti alebo prispôsobenie a zlepšenie tejto webovej stránky a súvisiacich služieb, ktoré vám ponúkame.  Vaše osobné informácie tiež môžeme použiť na marketingové účely alebo na zaslanie propagačných materiálov alebo informácií o službách, ktoré poskytujú subjekty v sieti Deloitte, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať.  Môžeme vás tiež kontaktovať s cieľom zistiť váš názor na služby, ktoré poskytli subjekty v sieti Deloitte, alebo na marketingové a iné prieskumné účely.   

Vaše osobné informácie sa tiež môžu použiť na ochranu práv alebo majetku vás alebo našich používateľov, prípadne na dodržanie zákonného postupu.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily alebo iné informácie generované v dôsledku vášho poskytnutia osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

Sprístupňovanie informácií tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným subjektom v sieti Deloitte, aby sme vám poskytli informácie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, a aby sme uskutočnili marketingový alebo iný prieskum.  Osobné informácie je tiež možné sprístupniť iným subjektom v sieti Deloitte a iným tretím stranám, aby sme reagovali na vaše žiadosti alebo otázky, v rámci podnikovej transakcie, ako je predaj, odpredaj majetku, reorganizácia, zlúčenie alebo akvizícia, alebo v prípade, že tieto strany zaobchádzajú s informáciami v našom mene.

Sprístupňovanie informácií môže zahŕňať prenos osobných údajov do krajín alebo regiónov, ktorých pravidlá ochrany osobných údajov sú iné ako pravidlá platné vo vašej krajine bydliska.  

Osobné informácie sa tiež môžu sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným štátnym orgánom alebo iným tretím stranám, v každom prípade na účely dodržania zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek.

Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte so sprístupňovaním údajov opísaným vyššie.

Blogy, fóra, stránky wiki a iné sociálne médiá

Táto webová stránka môže obsahovať rôzne blogy, fóra, stránky wiki a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne ďalej len „aplikácie sociálnych médií“).  Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať ostatní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu.  Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

Prístup k informáciám

Návštevníci, ktorí majú záujem o prístup k svojim údajom, o aktualizáciu svojich údajov alebo o zrušenie zasielania informácií, by sa mali obrátiť na služby správcu webovej stránky pomocou odkazu kontaktujte nás. Vo všetkých prípadoch budeme žiadosti o prístup k údajom alebo o zmenu údajov spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Bezpečnosť informácií

Na ochranu všetkých údajov poskytnutých návštevníkmi prostredníctvom tejto webovej stránky pred neoprávneným prístupom, sprístupnením, zmenou alebo zničením máme zavedené primerané komerčné normy pre technologickú a prevádzkovú bezpečnosť.

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Pri zmene tohto vyhlásenia upravíme dátum zmeny v hornej časti tejto stránky a toto zmenené alebo doplnené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť voči vám a vašim údajom k tomuto dátumu zmeny.  Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom internetovom svete. Táto webová stránka nie je určená ani úmyselne zameraná na deti vo veku 13 rokov a menej. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 13 rokov.

Otázky návštevníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa na správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.