deloitte impact day

Život v Deloitte

Impact Day 2023

Náš tradičný deň dobrovoľníctva

Vyše sto našich kolegýň a kolegov sa zapojilo do nášho tradičného dňa dobrovoľníctva Impact Day, aby sme spoločnými silami opäť mohli robiť veci, na ktorých záleží.

Deň dobrovoľníctva

V dňoch 30. mája a 2. júna 2023 sme v Deloitte na Slovensku opäť zorganizovali náš tradičný deň dobrovoľníctva Impact Day, do ktorého sa zapojilo vyše sto našich kolegýň a kolegov, aby sme spoločnými silami opäť mohli robiť veci, na ktorých záleží. Zamerali sme sa na aktivity venujúce sa oblastiam životného prostredia, pomoci znevýhodneným skupinám a vzdelávania, ktoré v rámci našej stratégie WorldImpact patria medzi naše hlavné priority. 

Tento rok sme:

  • zrevitalizovali bylinkový záhon v škole pre nevidiacich, ktorý funguje ako súčasť projektu Darujem ti tulipán
  • boli sme darovať krv
  • upratovali sme v bratislavských Mestských lesoch
  • pomáhali sme na Dni detí, ktorý zorganizoval Detský fond Slovenskej republiky
  • deti z Materskej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave sme potešili novým farebným plotom
  • vo Svätom Jure sme pomohli pri budovaní prírodnej záhrady
  • podieľali sme sa na obnove Lietavského hradu
  • zbierali sme odpadky v Malej Fatre
  • spriechodňovali sme turistické chodníky v Tatranskej Javorine
  • pomáhali sme pri revitalizácii a obnove chodníka a oddychovej zóny pri Račom potoku v Košiciach
Bolo to užitočné?