Join Deloitte

Deloitte College v Košiciach 2019

Kedy?      13. – 14. november 2019
Kde?        Univerzita Technická univerzita v Košiciach

Stretni sa s našimi odborníkmi, zúčastni sa zaujímavých workshopov, nahliadni do tajov sveta financií prostredníctvom úloh zo života a zvýš svoje šance na úspech v pracovnom svete vďaka overeným radám našich HR odborníkov.
Vyhraď si pre nás čas a možno si z tohto dňa odnesieš nielen nové vedomosti, ale i pracovnú ponuku!

Prihlás sa zaslaním svojho CV na deloittecollege@deloittece.com, do predmetu uveď heslo DELOITTE COLLEGE – KOŠICE, prejdi výberovým testom a potom sa už len nezabudni dostaviť v deň D.

Prihlasovanie uzatvárame: 23.10.2019

 
Na aké témy sa spolu pozrieme?
AUDIT
 • Efektívna práca v tíme s využitím silných stránok jeho členov
 • Riziká v audite a ako na ne reagovať
 • Ako využiť dátové a analytické nástroje v audite, aby ste sa zamerali na to, čo je skutočne dôležité?
 • Ako ovplyvňuje účinné nastavenie interných kontrol klienta audítorské postupy?
 • Ako priniesť auditnému klientovi väčšiu pridanú hodnotu?
 
DANE
 • Zoznámenie sa s prácou na daňovom oddelení Deloitte
 • Praktické prípady z praxe pri obhajobe záujmov klienta v rámci daňovej kontroly
 • Simulovaná daňová kontrola a spoločný workshop pod vedením skúsených expertov
 
TRANSAKČNĚ PORADENSTVO
 • Zoznámenie sa s procesom M&A transakcie
 • Ukážka práce transakčného poradcu
 • Práca na ocenení spoločnosti v tíme pod vedením mentorov z praxe
 
HR
 • Zameriame sa na osobné i kariérne poradenstvo.

Sme presvedčení, že tento deň Ti okrem iného prinesie aj osobnostný rozvoj v oblasti spracovania informácií, práce v tíme či prezentovania.


Tešíme sa na Teba. A bodka.

Bolo to užitočné?