Poznatky

O čom je audit?

Audítor sa snaží čo najlepšie spoznať klienta a jeho podnikanie. Zameriava sa na riešenie aktuálnych problémov, ako aj na ich predchádzanie v budúcnosti.