Život v Deloitte

Ako vyzerá práca daňového konzultanta?

Ako vyzerá práca daňového konzultanta:

  • Ste členom jedného z tímov daňových poradcov a pôsobíte pod vedením skúsenejších kolegov.
  • Počas dvojročného komplexného zaškoľovania postupne získavate ďalšie vzdelávanie v oblasti daňového poradenstva. Ďalej sa vzdelávate formou špecializovaných kurzov s prípravou na kvalifikačné skúšky pre daňových poradcov.
  • Zúčastňujete sa na medzinárodných školeniach a získavate informácie o medzinárodných štandardoch a postupoch.
  • Pomáhate riešiť daňovú agendu klientov.
  • Vyhľadávate relevantné podporné argumenty a ďalšie informácie o klientoch spoločnosti Deloitte.
  • S manažérmi a senior konzultantmi sa zúčastňujete na stretnutiach so slovenskými aj zahraničnými klientmi.
  • Preukazujete vysokú úroveň interpersonálnych a tímových schopností.
  • Skrátený úväzok (práca počas posledného ročníka VŠ) 20 hodín do týždňa.

Takmer všetky obchodné transakcie majú daňové dosahy a daňové predpisy sa neustále menia. Postupujúca globalizácia komplikuje zdaňovanie nadnárodných aj domácich spoločností, ale zároveň vytvára množstvo príležitostí na efektívne daňové plánovanie. Naši daňoví poradcovia nielenže pomáhajú spoločnostiam vykazovať základ dane a daň v súlade s právnymi predpismi, ale navrhnú aj spôsob optimalizovania daní a pomôžu vyriešiť komplikované problémy, s ktorými podnikatelia často zápasia. Naša ponuka zahŕňa služby nielen v oblasti domácich a medzinárodných daní, nepriamych daní (DPH a clo), daní fyzických osôb, ale aj v oblasti fúzií, akvizícií a transferového oceňovania, ako aj služby v oblasti čerpania dotácií a grantov z verejných zdrojov. Špecialisti v oblasti business process outsourcingu (BPO) ponúkajú komplexné služby spoločnostiam, inštitúciám a organizáciám akejkoľvek veľkosti pôsobiacim vo všetkých odvetviach.

Bolo to užitočné?