O nás

Ako vyzerá práca na transakčnom oddelení?

Ako vyzerá práca na transakčnom oddelení:

  • Aktívne sa podieľate na vyhľadávaní a spracúvaní verejne dostupných informácií s cieľom pripraviť rôzne trhové, sektorové a trendové analýzy, analýzy príležitostí pre potenciálne fúzie a akvizície, na príprave ponúk pre klientov, priamo sa podieľate na realizácii projektov.
  • Pripravujete vstupné predpoklady finančných a oceňovacích modelov, podklady správ a prezentácií pre klientov, ako sú napríklad informačné profily a memorandá o cieľových spoločnostiach alebo podnikateľských príležitostiach.
  • Podľa potreby sa zúčastňujete na stretnutiach s potenciálnymi alebo existujúcimi klientmi, chodievate na služobné cesty ako člen projektového tímu.
  • Pracujete na svojom profesijnom raste (získavate medzinárodnú odbornú kvalifikáciu – ACCA, CFQ, ASA, CFA atď., absolvujete interné vzdelávacie kurzy a pod.).

Máme bohaté znalosti a skúsenosti v oblasti fúzií, akvizícií, predajov, oceňovania podnikov, finančného modelovania, získavania financovania, finančnej reštrukturalizácie podnikov, poradenstva pri príprave obchodných a finančných plánov, posudzovaní projektov formou štúdií realizovateľnosti, ako aj poradenstva pri PPP projektoch.

Radíme domácim aj zahraničným spoločnostiam, ich vlastníkom, strategickým a finančným investorom, súkromným spoločnostiam a inštitúciám verejného sektora. Ponúkame komplexné odborné poradenské služby spoločnostiam pôsobiacim v rôznych sektoroch hospodárstva, ako sú napríklad energetika, doprava a logistika, stavebníctvo a nehnuteľnosti, priemyselná výroba, služby a finančné služby.

Bolo to užitočné?