Tlačové správy

Výnosy najväčších maloobchodných reťazcov rástli pomalšie

Bratislava, 12. januára 2015 Výnosy 250 najväčších maloobchodných reťazcov dosiahli vo finančnom roku 2013 celkom 4,35 biliónov USD a priemerný objem výnosov jednotlivých spoločností tak prekročil hranicu 17,4 miliárd USD. Vyplýva to zo štúdie spoločností Deloitte s názvom Global Powers of Retailing 2015, ktorá sa zameriava na inovatívne trendy v maloobchode, prognózy na rok 2015 a na stratégie, ktoré maloobchodné reťazce využívajú, aby sa vyrovnali s rušivými zmenami ovplyvňujúcimi tento sektor.

 

Výnosy 250 najväčších maloobchodných reťazcov (posudzované na základe tržieb v finančnom roku 2013 končiacom v júni 2014 bez ohľadu na menu) vzrástli v medziročnom porovnaní o 4,1 %. Rast sa tak opäť spomalil a pokračoval v trende, ktorý začal vo finančnom roku 2011. Aj pri spomalení rastu však takmer 80 % z najväčších reťazcov (199 spoločností) vykázalo nárast výnosov z maloobchodného predaja.

„Vzhľadom na stagnujúcu svetovú ekonomiku v roku 2014 mali mnohí spotrebitelia obmedzené finančné možnosti, čo malo nepriaznivý vplyv na maloobchodné tržby. Preto bude rozvoj medzinárodného maloobchodného sektora v roku 2015 závisieť od ekonomickej stability niekoľkých najväčších ekonomík,“ uviedol Ira Kalish, hlavný medzinárodný ekonóm spoločnosti Deloitte.

Rok 2014 bol podľa neho mimoriadne ťažký pre Čínu, eurozónu a niektoré kľúčové rozvíjajúce sa ekonomiky. „Pomerne dobre sa darí americkej a britskej ekonomike, čo dokazujú aj ukazovatele naznačujúce pravdepodobný výrazný rast v roku 2015 a možno aj v ďalších rokoch,“ dodal Ira Kalish.

 

Desať najväčších maloobchodných predajcov

 

Poradie

Spoločnosť

Krajina pôvodu

Výnosy (v mil. USD)

1

Wal-Mart Stores, Inc.

USA

476 294 

2

Costco Wholesale Corporation

USA

105 156

3

Carrefour S.A.

Francúz-sko

98 688

4

Schwarz Unternehmens Treuhand KG

Nemecko

98 662 e

5

Tesco PLC

Veľká Británia

98 631

6

The Kroger Co.

USA

98 375

7

Metro Ag¹

Nemecko

86 393 e

8

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

Nemecko

81 090 e

9

The Home Depot, Inc.

USA

78 812

10

Target Corporation

USA

72 596

 

e = odhad

¹ = spoločnosť Metro vykonala zmenu finančného roka z konca decembra na koniec septembra. Výsledky finančného roka 2013 uvedené v tejto správe zahŕňajú obdobie deviatich mesiacov končiace sa 30. septembra 2013 plus štvrťročné obdobie končiace sa 31. decembra 2013 na vytvorenie 12-mesačného ekvivalentu k predchádzajúcim rokom.

Zdroje: Publikované údaje o spoločnostiach a Planet Retail

 

Hlavné trendy v maloobchodnom sektore v roku 2015

  • Maloobchodný predaj ovplyvnený cestovným ruchom – Medzinárodný cestovný ruch bude aj naďalej prekonávať očakávania, a to aj napriek neustálym svetovým geopolitickým a ekonomickým problémom. Rozrastajúca sa stredná trieda na novovznikajúcich trhoch cestuje do svetových metropol a zvyšuje maloobchodné tržby. Napríklad, viac ako polovica zo 16 miliárd EUR, čo sú tržby za luxusný tovar vo Francúzsku, pochádza od turistov[1]. Očakáva sa, že v roku 2015 budú maloobchodné reťazce obsluhovať stále viac cudzincov nakupujúcich drahý tovar, pričom hlavnými faktormi rastu budú najmä turisti z novovznikajúcich trhov.
  • Mobilný maloobchodný predaj – V súvislosti s mobilným maloobchodným predajom sa očakáva pokračovanie agresívneho rastu. Do roku 2015 bude 65 % populácie na celom svete používať mobilný telefón a podľa odhadov až 83 % internetových používateľov bude mať prístup na internet prostredníctvom prenosných zariadení.[2] Maloobchodné reťazce sa budú musieť prispôsobiť a zabezpečiť bezdrôtové pripojenie na internet v kamenných obchodoch alebo vytvoriť užívateľsky jednoduché webové stránky prispôsobené rôznym druhom osobných mobilných zariadení. Zvýši sa dôraz na súkromie a bezpečnosť, nakoľko dôvera, transparentnosť a ochrana údajov zákazníkov bude zohrávať hlavnú úlohu pri udržaní si lojálnych zákazníkov, keďže maloobchodný predaj prostredníctvom mobilných zariadení sa stane bežnou záležitosťou.
  • Rýchlejší maloobchodný predaj – Významným trendom v maloobchodnom sektore ostáva rýchlosť, čo zahŕňa koncept „najaktuálnejšej módy“ (t. j. čo najrýchlejšie dostať najnovšie trendy z prehliadkových mól do obchodov), časovo obmedzenú ponuku výrobkov a jednorazové ponuky, ktorých cieľom je vzbudiť pocit naliehavosti vedúci k okamžitému nákupu, dočasné predajne, ktorých zámerom je rýchlo uviesť výrobky a služby na trh a vyvolať rozruch, a samoobslužné pokladne a stánky, ktoré majú skrátiť alebo úplne eliminovať čakanie. Podľa prognóz sa maloobchodný predaj v roku 2015 ešte viac zrýchli, čo umožní uspokojenie potrieb zákazníkov. Medzi hlavné faktory tohto vývoja budú patriť zástupcovia generácie Y (t. j. ľudia narodení v 80. a začiatkom 90. rokov), keďže ide o najpočetnejšiu generáciu s vysokou kúpnou silou a vplyvom. Táto generácia kladie dôraz na rýchlu reakciu a okamžité uspokojenie potrieb, čomu sa budú musieť maloobchodní predajcovia prispôsobiť.
  • Zážitkový maloobchodný predaj Maloobchodný predaj už nie je len predaj samotného výrobku, ale zahŕňa aj zážitok. Maloobchodní predajcovia budú pokračovať vo využívaní inovatívnych spôsobov, ako sú kampane na sociálnych médiách, festivaly, módne prehliadky a interaktívne expozície, ktoré posilňujú zážitok zákazníkov z nakupovania. 
  • Inovatívny maloobchodný predaj – Situáciu v odvetví maloobchodu budú naďalej komplikovať nové technológie a inovatívne konkurenčné postupy. Je pravdepodobné, že viaceré maloobchodné reťazce budú zavádzať inovatívne postupy, prijímať technológie a kreatívne ich využívať.

 

„Maloobchodný sektor prechádza významným obdobím zmien. Odvetvie sa bude naďalej musieť vyrovnávať s rýchlosťou inovácií a prevratnými zmenami, keďže požiadavky zákazníkov sa budú neustále zvyšovať. Aby mohli v takomto prostredí maloobchodné reťazce uspieť, musia byť schopné rýchlo reagovať na hrozby a príležitosti, aby zaistili rýchlu realizáciu svojich inovatívnych riešení. To bude vyžadovať prepojenú stratégiu, schopnosti a špecifické iniciatívy založené na pochopení trhových údajov,“ uviedla Vicky Eng, riaditeľka oddelenia spotrebiteľského priemyslu spoločnosti Deloitte.

 

O štúdii

Štúdia Global Powers of Retailing analyzuje 250 najväčších maloobchodných reťazcov z celého sveta z hľadiska ich finančnej výkonnosti, geografického regiónu, produktového sektora a elektronického obchodovania. Viac informácií nájdete na  www.deloitte.com/globalpowersretail

 

[1] Inside France’s €16.8 Billion Luxury Goods Market, Luxury Society, 13. február 2014.http://luxurysociety.com/articles/2014/02/ inside-frances-168-billion-luxury-goods-market

[2] Two Billion Smartphone Users By 2015: 83% of Internet Usage From Mobiles, DazeInfo, 23. január 2014. http://www.dazeinfo.com/2014/01/23/ smartphone-users-growth-mobile-internet-2014-2017/

 

© 2015 Deloitte Slovensko

Kontakt pre médiá:      

Henrieta Kiššová   
PR & Marketing
Deloitte SR
+421 (2) 582 49 158    
hkissova@deloittece.com  
  

Bolo to užitočné?