Novinky

Priemysel 4.0: Ste pripravení na ďalšiu revolúciu?

Podľa prieskumu Deloitte až 87 % respondentov očakáva, že štvrtá priemyselná revolúcia povedie k väčšej sociálnej a hospodárskej rovnosti a stabilite. Dvaja z troch si myslia, že podnikanie bude mať na formovanie budúcnosti Priemyslu 4.0 väčší vplyv ako vlády a iné subjekty.

Každá revolúcia so sebou prináša disrupciu a Priemysel 4.0 nie je výnimkou. Prináša to síce určité riziká, ale zároveň aj obrovské príležitosti: nové produkty a služby, lepšie spôsoby ponúkania služieb zákazníkom, nové typy pracovných miest a úplne nové obchodné modely. Rozdiel je však v tom, že Priemysel 4.0 spája fyzický svet s digitálnym rýchlosťou, ktorú nemožno porovnávať s predchádzajúcimi priemyselnými revolúciami. Do všetkého ľudského konania pritom významnou mierou začleňuje dáta, analytiku a mobilitu.

Výsledky prieskumu Deloitte na vzorke 1 600 respondentov z 19 krajín ukázali, že hoci vedúci pracovníci koncepčne chápu význam zmien, ktoré Priemysel 4.0 prinesie, nie sú si istí tým, ako z nich vyťažiť čo najviac.

The Fourth Industrial Revolution is here - are you ready?

Vedúci pracovníci v. štvrtá priemyselná revolúcia:

  • Len 14 % respondentov je presvedčených o tom, že ich podniky sú pripravené naplno využiť zmeny spojené s Priemyslom 4.0.
  • Iba štvrtina opýtaných uviedla, že má správnych ľudí pre Priemysel 4.0 s potrebnými zručnosťami na rozvoj tejto oblasti, ale 86 % uviedlo, že robia všetko, čo je v ich silách, aby takúto pracovnú silu vytvorili. Odpovede však naznačujú, že témy súvisiace s ľudskými zdrojmi majú pomerne nízku prioritu.
  • Až 87 % opýtaných verí, že Priemysel 4.0 povedie k väčšej rovnosti a stabilite. Tri štvrtiny hovoria, že podniky budú mať pri formovaní budúcnosti oveľa väčší vplyv ako vlády a iné subjekty.
  • Vedúci pracovníci si uvedomujú, že nie sú pripravení využiť zmeny spojené s Priemyslom 4.0, čo však nevedie k zmene ich stratégie.
  • Menej ako štvrtina týchto respondentov verí, že ich vlastné organizácie majú veľký vplyv na kritické faktory ako vzdelávanie, udržateľnosť a sociálna mobilita.

Nová štúdia Deloitte „Štvrtá priemyselná revolúcia je tu – ste pripravení?“ odpovedá nielen na otázku, či sú vládne inštitúcie, spoločnosti a ich vedúci pracovníci pripravení na Priemysel 4.0, ale najmä na to, ako dokážu využiť jeho potenciál. Prieskum sme uskutočnili v 19 krajinách medzi 1 600 respondentmi. Pozrite si výsledky, stiahnite si celú štúdiu (PDF).

Bolo to užitočné?