Banský a hutnícky priemysel | Deloitte Slovensko

Služby

Banský a hutnícky priemysel

Spoločnosť Deloitte rozumie výzvam, ktorým v súčastnosti čelia spoločnosti v oblasti banského a hutníckeho priemyslu. Sme tu aby sme vám pomohli predvídať, naplánovať a zvládnuť dramatické výkyvy, ktoré charakterizujú váš trh.

Členské firmy Deloitte poskytujú odborné služby spoločnostiam pôsobiacim v sektore banského a hutníckeho priemyslu na celom svete a sú lídrami na trhu v oblasti konzultačných služieb, transakčného poradenstva, audítorských a daňových služieb v danej oblasti s bohatými skúsenosťami s poskytovaním podpory klientom.

Tímy členských firiem Deloitte pomáhajú svojim klientom poskytovaním služieb ako sú:

  • vypracovanie stratégie a obchodných prípadov,
  • štruktúrovanie projektov, vytváranie modelov, previerky investičných projektov,
  • optimalizáciu dodávateľských reťazcov
  • riadenie rizík,
  • až po fúzie a akvizície.

V prípade záujmu o predloženie ponuky nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať a my vám vypracujeme na mieru zostavenú ponuku.

Spojte sa s nami

Wolda Kidan Grant

Wolda Kidan Grant

Partner | Audit a uisťovacie služby

Wolda Grant je partnerom na oddelení auditu a je členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov so sídlom vo Veľkej Británii. Viedol medzinárodné a štatutárne audity a iné projekty, ako sú previerk... Viac