Riešenia

Manažment dát – spracovanie dát a pokročilá analytika

Pomáhame energetickým spoločnostiam robiť dôležité rozhodnutia na základe dát

Bez toho, aby mala spoločnosť k dispozícii správne dáta, nevie zabezpečiť efektívne fungovanie. Dátová konsolidácia je nevyhnutná pred implementáciou pokročilej analytiky, najčastejšie prediktívnej analytiky, a slúži aj ako základ pre ESG reporting.

 • Optimalizácia výroby – na základe analýzy spotreby komodít, vývoja počasia a iných faktorov je možné predikovať budúci dopyt, prípadné výkyvy a následne tomu prispôsobovať výrobu energií. 
 • ETRM implementácia – softvérové riešenie, ktoré zhromažďuje všetky dáta potrebné na obchodovanie na trhu s komoditami a poskytuje tiež reporting v oblasti riadenia rizík. 
 • Znižovanie nákladov pomocou inteligentných meraní – inovatívne riešenie zabezpečujúce vyššiu integráciu riadenia energetických zdrojov, čím sa znižujú náklady, šetrí sa príroda i čas.  

Ďalšie aktivity v rámci služby manažmentu dát:

 • Vybudovanie dátovej platformy (one source of truth)
 • Interpretácia dát a predikovanie budúceho správania
 • Riešenia založené na dátach
 • ESG reporting
 • Podpora energetickej udržateľnosti, zníženie emisií CO2
 • Aktivácia dostupnej flexibility a podpora agregácie
 • Odomknutie energetického potenciálu prostredníctvom inovatívnych riešení
 • Integrácia viacerých zdrojov, OZE, IoT elementy, kontrola nad meracími systémami

Spojte sa s nami

Milan Garbiar

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti... Viac