Digital Strategy & Transformation

Digital Strategy & Transformation

Pochopenie digitálneho priestoru a príprava na to, čo bude nasledovať, je súčasťou našej práce. Pomáhame klientom predstaviť si, ako sa dá vytvárať zisk a ako sa kreujú a spravujú digitálne vzťahy.

Pretvárame spôsob práce a prehodnocujeme štandardy celého odvetvia. Výberom našich digitálnych služieb, schopností a možností spoznáte naše strategické skúsenosti, agilné metódy dodania a inovatívne myslenie pomocou podporných digitálnych technológií. Náš transformačný tím vám dokáže pomôcť vybudovať a rozširovať vaše digitálne schopnosti, digitálnu kultúru a talent.

A čo poháňa dopredu vás?

To, čo nás v spoločnosti Deloitte posúva vpred je životná rovnováha, vzájomná komunikácia a riešenie problémov, zvedavosť a budúcnosť, prepojenosť s prírodou, fantastické koncepty, možnosť nasávať vedomosti, informačné hádky a nejednoznačnosť.

Digital Maturity

Často sa ocitáme v situáciách, kedy firmám pomáhame pochopiť, ako sa im darí v oblasti digitalizácie, kam sa snažia dostať alebo kde sa práve nachádzajú v porovnaní s konkurenciou.

Vo svete plnom „digitálu“ sú to neľahké otázky, pretože neexistujú jednoduché opatrenia a je zložité nájsť mierku „dostatočne dobrého“. Test digitálnej zrelosti pomôže firmám vyhodnotiť a analyzovať existujúce schopnosti, určiť možné potreby v rámci budúceho digitálneho prostredia a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Test digitálnej zrelosti - skúste sa zmerať
Test digitálnej zrelosti je štruktúrovaný na meranie výkonnosti organizácie v rámci piatich kategórií digitálnej zrelosti. Obsahuje súbor vyjadrení pre 5 kľúčových tém, na ktoré účastník odpovedá v rozmedzí od „vôbec nesúhlasím“ až po „úplne súhlasím“. Vstúpte do online testu digitálnej zrelosti.

Aktivujte vašu digitálnu organizáciu

Digitálna zrelosť nie je len o tom, ako podnikáte. Ide aj o to, aby ste v obchode prežili. Rozmýšľať digitálne je už dnes pre budúcnosť vašej organizácie takmer povinnosťou a nevyhnutnosťou. Aktivujte vašu digitálnu organizáciu a staňte sa firmou, ktorá nielen prežíva, ale aj úspešne prosperuje. Neváhajte sa s nami bližšie zoznámiť.
Prípadová štúdia: Digitálna zrelosť je beh na dlhú trať
Na dosiahnutie vízie digitálnej budúcnosti je potrebné, aby organizácia pracovala a fungovala úplne odlišným spôsobom. Aby mohli byť podniky v súlade s digitálnym prostredím, ktoré ich obklopuje, potrebujú talent, organizačnú štruktúru a kultúru.
Tretí ročník štúdie globálneho digitálneho podnikania spoločnosti Deloitte, v spolupráci so spoločnosťou MIT Sloan Management Review, odhaľuje päť kľúčových osvedčených postupov na dosiahnutie digitálnej zrelosti, ktorých úspech môže slúžiť ako inšpirácia a poučenie.

Zistenia zo štúdie globálneho digitálneho podnikania | Čítať viac

Ideation & Prototyping

Nehovor o tom, radšej nám to ukáž! Práve to sa klientom na našej práci páči. Hneď ako získame dostatok poznatkov pre ten správny nápad, urobíme všetko preto, aby sme ho úspešne zrealizovali. Idea je následne testovaná zákazníkmi, na základe ich reálnych vstupov a pripomienok je prototyp dotiahnutý do konca.

Definícia Deloitte Next
Zrealizujte svoj biznis nápad v priebehu niekoľkých dní. Od počiatočnej myšlienky k finálnemu produktu či službe vedie často dlhá cesta plná viac či menej očakávaných prekážok. Realizáciu brzdí nedostatok kapacít, odbornosti, prostriedkov alebo času. Problémy a prekážky sa často môžu zdať neriešiteľné, svetlo na konci projektu je v nedohľadne. Navyše je tu neistota: Bude váš výsledok niekoho zaujímať? Bude ekonomicky návratný? Bude pre zákazníkov vôbec užitočný?
Aj preto spustila spoločnosť Deloitte novú platformu Deloitte Next, ktorá pomáha projektom v ich začiatkoch. Umožňuje firmám nahliadnuť do budúcnosti ich nápadov a pomáha im prijímať zásadné rozhodnutia. Deloitte Next je skúsený spoločník, ktorý vyplní vaše prázdne miesta a zariadi, aby sa veci dali rýchlo do pohybu.
Next Experience
Buďte rýchlejší a efektívnejší. Tradičný prístup „nápad ‒ zadanie ‒ realizácia ‒ vyhodnotenie“ sa v dnešnej rýchlej dobe čoraz častejšie ukazuje ako príliš pomalý a drahý, navyše s neistým záverom. Jednoduchou a veľmi efektívnou alternatívou je využiť pomoc nášho tímu Next a ďalších expertov zo spoločnosti Deloitte. Klient osobne pritom nápad na riešenie navrhuje a rovno overuje. Tím Next dohliada na to, aby bol proces rýchly, efektívny a naplnil očakávania s jasnou odpoveďou na zadanie.

Niekedy z nápadu vyrastie úspešný projekt, inokedy je naopak potrebné spoločne dospieť k záveru, že realizácia nápadu by bola zbytočná investícia a dostupné prostriedky a energiu bude lepšie viesť iným smerom.

Zažite Next Experience

Deloitte Next Experience trvá podľa potreby niekedy deň, inokedy celý týždeň. V každom prípade zákazník veľmi skoro zistí, ako danú tému uchopiť a či sa do projektu pustiť naplno, alebo nie. K dispozícii má po celú dobu rad špičkových doménových expertov zo spoločnosti Deloitte a zároveň priestory podnecujúce kreativitu. Vďaka správne nastaveným postupom je na základe zákazníkových vstupov vo veľmi krátkom čase vytvorený hmatateľný výstup, ktorý je podľa potreby overený na reálnych klientoch či prezentovaný vedeniu. Čo často trvá mesiace alebo roky, sa s našou pomocou zvládne za pár dní.

Témy vhodné pre platformu Deloitte Next sú, okrem tém zameraných na produkty, napríklad tvorba stratégie, inovácie, transformácia alebo vylepšenie vzťahov so zákazníkmi. Neváhajte sa s nami bližšie zoznámiť.
V čom je Deloitte Next neprekonateľný?
 • Klient je kľúčovou súčasťou všetkých aktivít, preto výsledok zapadne do jeho prostredia.
 • Expertov na rôzne segmenty máme pod jednou strechou, nemusíme ich zložito zháňať.
 • Rešpektujeme kultúru, infraštruktúru a možnosti klienta ‒ nefungujeme ako „black-box“.
 • V celej firme zdieľame skúsenosti z obdobných medzinárodných projektov.
 • Nápadom, prototypom alebo stratégiou to pre nás nekončí ‒ ponúkame end-to-end riešenia a máme všetky patričné kompetencie potrebné pre úspešný štart vášho produktu či služby!

Úspešný záťažový test, referencie

Platforma Deloitte Next už prešla záťažovým testom a môže sa chváliť prvými úspešnými projektmi, a to ako internými, tak externými:
 • HR oddeleniu spoločnosti Deloitte náš tím iba počas troch dní pomohol s vytvorením základov novej stratégie, ako zlepšiť tzv. Candidate Experience pre senior uchádzačov.
 • V klasickom päťdennom procese Google Sprint bol vytvorený prototyp realitného portálu s cieľom zlepšiť podmienky pre kupujúceho nehnuteľnosti na realitnom trhu.
 • Tím aktuálne spolupracuje s externým klientom na produkte, ktorý kombinuje zabezpečenie majetku a poistenie.
 • Ďalšie zaujímavé projekty sú vo fáze príprav.

Digital Business Transformation

Digitalizácia je všade okolo nás. Prvýkrát v histórii sa digitálny svet stáva takým lacným a rozšíreným, že je dostupný pre všetkých. Vznikajú nové biznis modely, trhy a príležitosti, aké doteraz neexistovali. Tieto možnosti dokáže organizácia objaviť len pomocou komplexného pohľadu. Práve preto existuje u nás v spoločnosti Deloitte tím zameraný na digitálnu transformáciu.

7 pohľadov na digitálnu transformáciu
V Deloitte Digital využívame 7 rôznych uhlov pohľadu, aby sme vám pomohli pochopiť a definovať ďalšie digitálne kroky.
 • Značka a hodnoty
  Prvý pohľad sa sústreďuje na značku, jej silu a využitie na rozšírenie a vytvorenie nových zákazníkov/produktov/služieb. Príkladom je tvorba vízie značky, ktorá je podkladom pre očakávanie zákazníkov voči produktom a službám, ktoré chcete ponúknuť.
 • Ambície a ašpirácie
  Tento pohľad sa pozerá na príležitosti na trhu, ktoré pri správnom porozumení otvárajú možnosti preniknúť na nový trh. Príkladom sú nové technológie na trhu, ktoré boli doteraz nepreskúmané a vytvárajú príležitosť na obsadenie trhu.
 • Skúsenosti a angažovanosť
  Nie je to o pohľade zákazníka, naopak – je to interný pohľad na to, ako zákazníka viac zapojiť, vybudovať s ním vzťah a rozšíriť spoluprácu. Ide o prieskum v oblasti správania, vernosti zákazníka alebo v oblasti technológií, ktoré urýchľujú procesy.
 • Podnikové operácie
  V rámci podnikových operácií sa pozeráme na back-endové riešenia na zlepšenie interných procesov alebo dodávateľského reťazca.
 • Organizácia a talent
  Organizačná štruktúra, zamestnanci a lídri vo firme sú základom budovania digitálnej kultúry a stratégie. Vzdelávame lídrov a zamestnancov tak, aby vedeli budovať digitálnu budúcnosť firmy zvnútra.
 • Ekosystém a nové biznis modely
  Spolupráca s partnermi, dodávateľmi a vendormi môže byť jednoduchšia vďaka správne vybudovanému ekosystému, procesom spolupráce a digitalizácii bežne manuálnych procesov.
 • Platformy a dáta
  Okrem procesov a ľudí sa treba pozerať aj na informácie z dát, pretože tie neklamú. Využitím dát a platforiem vieme zhodnotiť, akú hodnotu prinášajú produkty, služby alebo projekty vám ako firme alebo vašim zákazníkom.
Aké zmeny môžem očakávať?
V rámci Európy má tím Deloitte Digital sériu nástrojov, ktoré vám zabezpečia komplexnú digitálnu transformáciu. Pre každý zo 7 pohľadov, ktoré s vami zhodnotíme, máme nástroje a centrá, ktoré vás týmito zmenami prevedú. Od nástrojov ako Digital Disruption Index cez techniky Digital DNA až po špecializované centrá Digital Experiences, ktoré ponúkajú pohľad na Digital Finance alebo Connected Employee.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o našich možnostiach, neváhajte nás kontaktovať.
Ako začať?
Spojte sa s nami a dohodnite si termín na prieskum Digital Maturity Survey, ktorý vás prevedie cez organizovaný proces, ktorý zhodnotí a identifikuje krátkodobé a dlhodobé príležitosti.

Digital HR tools

Technologické riešenie HR je kritickým komponentom nášho Human Capital Advisory Services riešenia. Cieľom platformy Deloitte Digital je pomôcť vám definovať stratégiu, vybrať vhodného vendora a zastrešiť implementáciu. Deloitte je tak vhodným partnerom počas celého procesu. Navyše sme top partnerom SAP SuccessFactors riešenia v počte implementácií a dodaných projektov. Náš tím sa skladá z lokálnych aj globálnych zdrojov, a tak zabezpečujeme skúsenosti, aké nikto iný na Slovensku nemá.

Nerobíme však len implementáciu technológií, pomôžeme vám aj stať sa lídrom v digitálnej zrelosti. Pomáhame pochopiť, ako digitalizácia hýbe trhom a aký vplyv to má na vnútro vašej firmy.

Aké portfólio technológií poskytuje Deloitte?
 • Human Capital Management nástroje
 • Referral platformy
 • Employee Advocacy platformy
 • Workforce Management platformy
 • a mnoho ďalších…
Aké iné služby ponúkame?
 • Development kariérnej stránky – príkladom je aj naša nová kariérna stránka www.smedeloitte.sk.
 • Digital Maturity Survey – prieskum digitálnej zrelosti vašej organizácie v piatich kategóriách: organizácia a talent, zákazník, technológie, stratégia a prevádzka.
 • Digital DNA – v spolupráci s Michiganským technologickým inštitútom určila spoločnosť Deloitte 23 vlastností digitálnej organizácie, ktoré vám pomôžeme identifikovať a následne zlepšiť.
Pre viac informácií o niektorej z týchto služieb, nás neváhajte kontaktovať.