Riešenia

APAT

Nástroj na riadenie tímu na home office

Ako efektívne monitorovať a vylepšiť prácu na diaľku? Pomocou nástroja Deloitte APAT (Automatic Process Analytics Tool), ktorý anonymne kontroluje pracovnú aktivitu na počítači, monitoruje vyťaženosť interných tímov a identifikuje rutinné aktivity práce u jednotlivcov alebo tímov. Na základe dát sa následne navrhnú procesy vhodné na automatizáciu a zefektívnenie. To všetko v súlade s legislatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami.

Práca z domu kladie zvýšené nároky nielen na jej ukotvenie z hľadiska práva, daní či technológií, ale aj z pohľadu monitorovania pracovnej aktivity a kontroly efektívnosti procesov.

Príklady z praxe: V kancelárii stačí letmý pohľad a viete, či váš tím pracuje. Dokážete ľahšie rozoznať rozdiel medzi pracovnými aktivitami a časom, ktorý zamestnanec venuje napr. chatovaniu na mobile či „súkromným“ rozhovorom s kolegami v kuchynke pri káve. Presunom na home office ale túto možnosť strácame. Naozaj pracoval zamestnanec 12 hodín, ktoré si vykázal v Time Sheete a venoval ich práci, alebo sa na pracovnom notebooku iba díval na film? Čo teda funguje pri monitorovaní a podpore tímu na diaľku? Nástroj APAT, ktorý definuje, riadi a identifikuje rutinné aktivity práce na počítači a odhaľuje, do akej miery bol pracovník alebo tím (ne)aktívny. Jednoducho povedané: nástroj hodnotí produktívnu činnosť v pracovných aplikáciách a pomocou umelej inteligencie odhaľuje rutinné procesy u zamestnancov. Okrem toho dokáže monitorovať aj webové aplikácie. Vo virtuálnom svete tak pomáha nahradiť „pohľad okolo seba“, ktorý sa pri práci na diaľku vytráca.

Nástroj APAT a jeho využitie v organizácii: V digitálnom prostredí môžu firmy ľahko vytvárať rôzne monitorovacie správy pre prevádzkové, finančné a personálne oddelenia. Takmer pri každom indikátore/KPI možno vytvárať individuálne správy, čo vedie k ich často až enormným množstvám. Zamestnanci sú zavalení takýmito výstupmi. Ušetriť prácu aj čas môže nástroj  APAT, ktorý možno využiť na identifikáciu monitorovacích správ, ktoré sa a) vôbec nepoužívajú (a dajú sa eliminovať), b) sú krátke (kontrola hlavných čísel) a sú efektívne využívané alebo c) sú spracovávané dlhší čas (referenčné správy) a majú potenciál na automatizáciu. Zamestnávateľ tak získa súhrn, z ktorého môže následne identifikovať a uprednostniť tie informácie, ktoré vyžadujú revíziu. Toto rýchle a efektívne riešenie monitorovacieho procesu a súvisiaceho reportingu môže viesť k úsporám práce v rozsahu plného pracovného úväzku, zjednodušeniu nadbytočných výstupov a zvýšeniu produktivity zamestnancov, ktorí získajú viac času na ďalšie efektívnejšie činnosti. 

Ako vám nástroj APAT pomôže efektívne monitorovať prácu na diaľku?

 • Anonymizované monitorovanie aktivity na počítači vo vopred zadefinovaných pracovných aplikáciách.
 • Porovnáva aktivitu na úrovni tímu a vytvára prehľadný webový dashboard pracovných aktivít.
 • Porovnáva pracovné a nepracovné vyťaženie na počítači na úrovni tímu alebo na nižšej úrovni.
 • Pomáha pochopiť a vyhodnotiť neefektívne vnútorné firemné procesy.
 • Identifikuje prepracovanosť zamestnancov, ktorí trávia v práci viac času, a preto sú neefektívni.
 • Vďaka využitiu umelej inteligencie analyzuje aktivity a automaticky navrhuje rutinnú prácu na automatizáciu.
 • Automaticky vypočítava potenciálne výhody aktivít navrhnutých na automatizáciu s cieľom optimalizovať náklady a zvýšiť efektivitu procesov.

Náklady – efektivita – produktivita. To sú tri kľúčové oblasti, o ktoré sa zaujíma každé vedenie. Pomocou nástroja APAT získate odpovede na otázky, či efektívne využívate všetky IT licencie, nástroje alebo aplikácie a či sa vám ich prevádzka vyplatí. Zistíte aj to, aký čas vašim zamestnancom zaberajú interné administratívne procesy alebo kroky súvisiace s dodržiavaním ďalších biznis procesov a či všetci robia to, čo majú. Inými slovami, či máte prácu alokovanú tak, aby tí správni zamestnanci pracovali na správnych úlohách. Na základe výsledkov sa potom môžete pustiť do zmeny procesov, interných školení či samotnej práce. Dostanete súhrnnú odpoveď týkajúcu sa produktivity tímu aj prehľad aktivít vhodných na zautomatizovanie.

Výhody monitorovania efektivity práce zamestnancov s nástrojom APAT. Vďaka používaniu tohto nástroja získate:

 • prehľad o aktivite tímu, jeho vyťaženosti a produktivite,
 • podklady na plánovanie výkonnosti a zvýšenie efektivity,
 • zdroj návrhov činností na automatizáciu,
 • bezpečné riešenie, ktoré je v súlade s legislatívou, 
 • jednoduchý a ľahký nástroj, ktorý možno implementovať v priebehu niekoľkých dní.

Prekonajte výzvy pri riadení tímov na diaľku. Zvoľte APAT – nástroj na komunikáciu, ktorý vám pomôže identifikovať a zautomatizovať rutinné procesy a efektívne využívať zdroje, či už ide o ľudský kapitál, produktivitu, nákladové položky, alebo čas. Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vysvetlíme prínosy tohto nástroja osobne.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac