Digital maturity of Slovak firms

Riešenia

Digitálnu zručnosť organizácie musíte neustále rozvíjať

Prieskumu ADMA & Deloitte, Digitálna zrelosť firiem, rozdeleného do troch častí, sa zúčastnili respondenti zo stredných a veľkých podnikov a firiem z rôznych segmentov podnikania, ktorí zastávajú pozíciu marketingových a digitálnych manažérov.

Podľa prieskum digitálnej zrelosti slovenských firiem, ktorý zrealizovala Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) so spoločnosťou Deloitte sa drvivá väčšina dopytovaných firiem považuje za zručné v oblasti digitálnych technológií. Osemdesiat respondentov zastávajúcich pozíciu marketingových a digitálnych manažérov v stredných a veľkých spoločnostiach z rôznych segmentov podnikania tak má vysokú mienku o vlastných firemných digitálnych skúsenostiach. 

Paradoxne len polovica respondentov má snahu byť lídrom a udávať trendy v tejto oblasti v rámci trhu, či aspoň v rámci korporácie, skupiny alebo segmentu. Taktiež iba polovica aktívne používa vlastný CRM systém pred návštevou, alebo počas komunikácie s klientom. A dokonca menej ako polovica opýtaných disponuje akýmkoľvek e-commerce riešením.  

Ďalším prekvapením je úplná absencia stratégie pre digitalizáciu, digitálne inovácie, digitálnej komunikácie a online predaja u viac ako tretiny spoločností. Tieto negatívne výsledky sú pravdepodobne ovplyvnené skutočnosťou, že len v necelej polovici spoločností existuje pozícia digitálneho manažéra, manažéra inovácií či digitálneho riaditeľa, alebo je táto zodpovednosť rozdelená do viacerých funkcií. Na druhej strane, šesť zo sedem spoločností s  rozpočtom nad dvestotisíc takúto pozíciu majú vytvorenú. Ostatní sa touto otázkou taktiež zaoberajú, primárne z dôvodu rastúcej dôležitosti digitalizácie.

Ani investície slovenských organizácií do digitálnych aktivít nie sú úplne v súlade s proklamovanými zručnosťami organizácií a takmer polovica respondentov pracuje s ročným rozpočtom, ktorý je nižší ako 20 000 eur. Na druhej strane je pozitívom, že podobný počet firiem každoročne navyšuje rozpočet na tieto aktivity.

Digitalna zrelost firiem

Časť 1 – High-level pohľad na digitálnu zrelosť firmy Časť 2 – Spôsob a využívanie digitálnej komunikácie Časť 3 – Ochota používať nástroje digitálnej zrelosti

Prečítajte si celý prieskum rozdelený do 3 častí:

Digital Maturity of Slovak Firms - Časť 1

Digital Maturity of Slovak Firms - Časť 1

Digital Maturity of Slovak Firms - Časť 1

Spojte sa s našimi expertami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac