Riešenia

Eagle Eye: Nástroj na vyhľadávanie včasných varovných signálov na webe

Umelá inteligencia: včasné varovanie pri ohrození úverového portfólia

Predstavte si, že by ste mali možnosť automaticky prehľadať celý internet a identifikovať na ňom varovné signály pre rôzne udalosti. Napríklad aby ste zistili, či sa konkrétna spoločnosť v blízkej budúcnosti nedostane do finančných problémov. Práve to robí Eagle Eye – riešenie využívajúce nástroje umelej inteligencie, ktoré vyvinul Deloitte a ktoré od roku 2018 v niekoľkých prototypoch úspešne využívajú klienti v celej Európe.

Riešenie identifikuje online problémy ešte predtým, ako sa objavia v účtovnej závierke.

Tím analytických a forenzných technológií Deloitte pod vedením partnera Jana Balatku vyvinul prediktívny model umožňujúci využívať obrovské množstvo informácií dostupných na otvorenom webe spolu s ďalšími metrikami s cieľom identifikovať potenciálne hrozby a príležitosti. Vďaka využitiu strojového hľadania, zberu a analýzy textových informácií a postupov sémantickej analýzy tento tím docielil takmer úplnú automatizáciu výpočtu budúcich rizík.

Eagle Eye: Nástroj na vyhľadávanie včasných varovných signálov na webe.

„Pôvodne sme navrhli nástroj Eagle Eye pre finančnú inštitúciu, ktorá chcela získať včasné informácie o tom, či jej dlžníkom potenciálne hrozí platobná neschopnosť,“ vysvetlil Jan Balatka a doplnil: „tradičné systémy na monitorovanie rizík posudzujú dlžníkov na základe informácií z ich bankových účtov, transakcií alebo na základe finančných výkazov. Tie však majú jeden zásadný nedostatok. V okamihu, keď sa v nich začnú prejavovať prvé varovné signály, je spravidla príliš neskoro – v tom čase je spoločnosť už dávno vo finančných problémoch.“

Ešte predtým než sa problémy prejavia vo finančných výkazoch alebo
v transakciách možno včasné varovné signály budúcich problémov vystopovať
v internetových zdrojoch. Presne to robí Eagle Eye. „Používa open source zdroje
na zhromažďovanie signálov.  Eagle Eye bol vyvinutý a testovaný na špecifickú úlohu, plánujeme ho však vytrénovať na širšie spektrum využitia aj na ďalších trhoch.“ Aj preto na jeho ďalšom rozvoji spolupracujeme s tímom Deloitte Risk Advisory v Holandsku.

Spracuje obrovské objemy dát, nájde súvislosti medzi správami a úverovým rizikom.

Ako Eagle Eye rozpozná, čo je relevantná informácia – signál – a čo nie? Podľa Jana Balatku posudzuje systém ako signál každú informáciu, ale aj kombináciu informácií zistených o konkrétnej spoločnosti, klientovi alebo trhu. S pomocou strojového učenia následne začne tieto signály analyzovať, hľadá súvislosti a rozpoznáva určité vzorce. „Iba umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské objemy dát na internete a nájsť súvislosti medzi parametrami, ktoré by si ľudia vôbec nedokázali uvedomiť. Len čo nájdeme konkrétne vzorce, Eagle Eye priebežne monitoruje internet a vyhľadáva ich,“ doplnil Jan Balatka.

Umožňuje znížiť riziko platobnej neschopnosti a zefektívniť riadenie kreditného rizika.

Eagle Eye je nástroj šitý vždy na mieru jednotlivého klienta. „V závislosti
od svojich potrieb a preferencií môžu klienti buď pracovať s aplikáciou, ktorá im umožňuje prístup do monitorovacieho systému, alebo im môžeme zasielať upozornenia vždy, keď sa objaví konkrétny varovný signál,“ vysvetlil Roald Waaijer, riaditeľ Risk Advisory Deloitte Holandsko.

A Jan Balatka doplnil: „Eagle Eye slúži v procese monitorovania rizík ako východiskový bod. Aj keď vo väčšine prípadov spoľahlivo identifikuje signály súvisiace s platobnou neschopnosťou, je potrebné uvedomiť si, že ide
o varovanie, teda k platobnej neschopnosti ešte nedošlo. Klient na to v ďalšom kroku jednoducho nadviaže so svojím štandardným procesom úverovej previerky.

V akých ďalších oblastiach sa môže Eagle Eye využiť? Napríklad v oblasti monitorovania compliance, pri odhaľovaní podvodov alebo identifikácii potenciálneho prevzatia firiem vo veľmi skorom štádiu.

Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie o Eagle Eye, neváhajte nás kontaktovať.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac