Riešenia

Textová analytika

Textová analytika spracúva neštruktúrované textové dáta na analýzu obsahu komunikácie na sociálnych sieťach, weboch, v e-mailoch či call centrách. Využíva sa aj na tvorbu prediktívnych modelov v kombinácii so štruktúrovanými dátami.

Analýza štruktúrovaných dát je už dlhšie štandardom pre väčšinu firiem a spoločností. Teraz sa k nim pripájajú aj neštruktúrované dáta, predovšetkým textové dáta. Práca s textovými dátami je časovo a technologicky náročnou úlohou. Veľké množstvo dát sa musí previesť do podoby, ktorú je možné ďalej spracovávať a využívať v analýzach. V súčasnosti však technologický vývoj pokročil natoľko, že toto všetko sa dá zvládnuť v relatívne krátkom čase.

Textová analytika sa uplatňuje v nasledujúcich oblastiach:

  • klasifikácia textových dokumentov podľa obsahu,
  • analýza obsahu komunikácie, napr. v príspevkoch na webových fórach alebo sociálnych sieťach,
  • analýza hovorov v call centrách (v kombinácii s technológiou „voice-to-text“)• identifikácia vzorcov a tém vyskytujúcich sa v textoch
  • využitie neštruktúrovaných dát, napr. zo systémov CRM, na tvorbu prediktívnych modelov v kombinácii s klasickými štruktúrovanými dátami,
  • odhaľovanie podvodov a analýza e-mailovej komunikácie,
  • Identifikácia entít, ako sú napr. názvy firiem, v neštruktúrovaných dátach.

Náš prístup

V Deloitte Advanced Analytics riešime projekty komplexne, a to aj v prípade, keď sú dodávané samostatne so zameraním na textovú analytiku, alebo v kombinácii s inými projektmi v rámci analytických projektov, ktoré v Advanced Analytics dodávame. V projektoch sa zaoberáme počiatočným zberom textových dát z interných alebo externých zdrojov, čistením dát, transformáciou dát do potrebnej podoby aj samotnou analýzou dát alebo prípravou výstupov, napr. v podobe BI dashboardov.

Prínosy

Textové dáta už pri niekoľkých úlohách potvrdili, že môžu prispieť k zlepšeniu výsledkov alebo zmierneniu miery odchodu klientov. V súčasnosti je možné kvalitne analyzovať český aj slovenský jazyk, angličtina je samozrejmosťou.

Technológie

Na textovú analytiku využívame technológie podľa potrieb našich klientov. Najčastejšie pracujeme s technológiami Python, R, Java alebo s nástrojmi od dodávateľov SAS či IBM.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac