Riešenia

Voice to Text Analytics

Máte problémy s kvalitou starostlivosti o zákazníka – s tým, ako sa miera konverzie hovorov mení na tržby či príležitosti? Chcete odhaliť témy konverzácie alebo dojmy, ktoré prevládali pri komunikácii na strane zákazníka?

Naša analytika Voice to Text, resp. prepis hovorenej reči do textovej podoby a obsahová a kontextová analýza tohto textu vám pomôže pochopiť, ako vaše call centrum funguje. Prináša poznatky na optimalizáciu kľúčových ukazovateľov výkonnosti a meria ich vplyv na vaše podnikanie.

Vďaka tomuto riešeniu:

 • môžu riaditelia call centier v noci pokojne spať,
 • možno zvýšiť dostupnosť zamestnancov call centier,
 • možno zvýšiť úspešnosť hovorov,
 • možno urýchliť riešenie prichádzajúcich hovorov,
 • možno znížiť náklady vynaložené call centrom,
 • možno zvýšiť ziskovosť call centier,
 • možno optimalizovať trvanie a priebeh hovoru a kvalitu komunikácie,
 • možno optimalizovať kapacitu operátorov a prenos znalostí.

Internému call centru poprednej českej banky sme pomohli zdvojnásobiť úspešnosť predajov v rámci prichádzajúcich hovorov.

 

Riešenie

Naše riešenie v rámci analytiky Voice to Text zahŕňa:

 • konverziu hlasových súborov na dáta v podobe obyčajného textu a metadát,
 • analýzu emócií v reči,• analýzu neštruktúrovaného textu, konverziu voľného textu na štruktúrované dáta,
 • obsahovú analýzu – analýzu najfrekventovanejších tém a vzorcov v texte,
 • sémantickú analýzu – vetnú analýzu, rozbor lexikálnej štruktúry, analýzu sentimentu, lematizáciu (prevod každého slova do štandardizovanej verzie), n-gramy, početnosť výskytu termínu v danom súbore dokumentov (term-document matrix) a ďalšie analýzy z oblasti komputačnej (počítačovej) lingvistiky,
 • anotáciu – identifikáciu entít, ako je dátum, čas, množstvo, mená, telefónne čísla atď. pomocou použitia bežných výrazov; zloženú anotáciu (zodpovedajúca ontológia).

Naše riešenie prináša nové scenáre, ktorých výsledkom sú úspešné hovory s novým predajom alebo udržaním zákazníka. Analyzujeme emócie operátorov a zákazníkov v priebehu hovoru vrátane vplyvu emócií na výsledok hovoru. Záverečná analýza zahŕňa schémy hovorov z hľadiska zaváhania, prerušenia či ticha. Všetky výsledky sú poskytnuté v grafickej správe.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac