Novinky

Roboti spravujú robotov: „The MotherBot“ od spoločnosti Deloitte

Prípadová štúdia spoločnosti Siemens Global Business Services: Implementácia štíhleho riešenia správy RPA pre efektívnejšiu robotickú pracovnú silu 

Robotická automatizácia procesov je už dlhšie osvedčeným prístrojom v oblasti digitálnej automatizácie. Softvérové roboty riešia kancelárske úlohy na virtuálnych strojoch a uľavujú tak ľudským zamestnancom. S novo vyvinutým riešením Deloitte „The MotherBot“ podniká spoločnosť Siemens GBS ďalší krok v riadení a monitorovaní flotily RPA s cieľom obmedziť ďalšie „manuálne práce“. Tento najnovší pokrok poskytuje riešenie s funkciami, ako sú dynamický manažment a automatizované reportovanie.

Automatizovať automatizáciu: Toto je motto „The MotherBot“, novej technológie spoločnosti Deloitte pre správu pracovných síl robotickej automatizácie (RPA), vďaka ktorej možno výhody RPA pozdvihnúť na novú úroveň. Deloitte tak uspokojuje jasnú potrebu spoločností. Na jednej strane sa RPA čoraz viac rozširuje po celom svete, napríklad v oblastiach, ako sú centrá zdieľaných služieb alebo centrá excelentnosti. Na druhej strane počet aktívnych virtuálnych robotov v spoločnostiach naďalej rastie. To pomáha pri manipulácii s veľkým pracovným zaťažením, ale vysoký počet procesov tiež komplikuje manipuláciu a prevádzku.

Prípadová štúdia „The MotherBot“

Efektívne riešenie pre každodenné výzvy

Virtuálni roboti sú rovnako užitoční, ako doteraz, stále je však úlohou ľudských zamestnancov manuálne riadiť procesy v aplikáciách RPA. Roboty naštartujete individuálne a potom každodenne riešite incidenty. Virtuálny stroj reštartujete, keď to bude potrebné, a potom v závislosti od situácie preplánujete prostriedky robota. Ak však nastanú problémy, napríklad pri jednodňových procesoch, bude včasný zásah zložitý. Okrem toho musia zamestnanci vygenerovať aj príslušné správy, pre ktoré je nevyhnutná príprava a analýza údajov. Ako je možné efektívnejšie riadiť orchestráciu, plánovanie a monitorovanie tak veľkého počtu robotov? Táto úvaha dala odborníkom spoločnosti Deloitte myšlienku nového vlastného vývoja „The MotherBot“.


Vzávislosti od projektu môže „The MotherBot“, ako výkonné, ale štíhle a dostupné riešenie pre správu, znížiť pracovné zaťaženie ľudských RPA manažérov až o 90 percent.

                  Nicole Tranker, Partner, Analytics & Cognitive, Deloitte Deutschland

Účinnosť pri používaní licencií sa zvyšuje až o 20 percent, čas odozvy na chyby a zmeny plánovania sa výrazne skracuje. „The MotherBot“ vyžaduje iba niekoľko úprav a dá sa veľmi rýchlo použiť bez veľkého úsilia. Špeciálna výhoda: Riešenie plynulo zapadá do existujúceho prostredia RPA.

Funkcie a zručnosti

V centre prístupu „The MotherBot“ je inteligentná funkčnosť plánovania. Využitie robotov je škálované podľa vypočítaných potrieb a priority. Používatelia a procesy sú k úlohám priradené dynamicky. Voľnobeh kvôli neplánovaným výpadkom je minulosťou. V závislosti na ich výkone je možné roboty automaticky preplánovať a v prípade potreby je možné procesy zastaviť a automaticky reštartovať. Pracovné zaťaženia, ako napríklad balík naskenovaných faktúr, ktoré je potrebné spracovať, sa načítajú a uchovávajú v pravý čas. Flexibilný pracovný tok „The MotherBot“ zahŕňa automatické aktualizácie stavových požiadaviek, kontrolu nad nevybavenými procesmi (fronty) a nepretržité monitorovanie. V prípade problémov, ako sú výpadky alebo chyby v prevádzkovom prostredí, sa automaticky spustia príslušné opatrenia vrátane konfigurovateľných upozornení (napr. upozornenie e-mailom). Informácie z monitorovania prúdia späť do procesu plánovania a v prípade potreby spustia preplánovanie: hodnotná spätná väzba, ktorá zvyšuje produktivitu. Funkcia podávania správ tiež poskytuje automatické správy a aktualizácie v definovateľných intervaloch.

Overené v praxi: „The MotherBot“ v spoločnosti Siemens GBS

Siemens Global Business Services (GBS) ponúka plne-praktický príklad využitia „The MotherBot“. Globálna jednotka zdieľaných služieb medzinárodného priemyselného giganta Siemens prevádzkuje jednu z najväčších flotíl RPA na svete s viac ako 300 prípadmi aktívneho použitia.


Zvyšovanie úrovne automatizácie zo dňa na deň je kľúčovým faktorom úspechu. Týka sa to obchodných procesov, ale musí sa to vzťahovať aj na údržbu flotily RPA. Toto je presne účel nášho inteligentného riešenia manažovania, ktoré sme vyvinuli pre optimalizáciu a automatizáciu údržby RPA

                  Dr. Matthias Egelhaaf, Head of Siemens GBS Digital Solutions

Už implementácia prebiehala rýchlo a hladko. Na trojdňovom workshope spoločnosti Deloitte a GBS boli najskôr analyzované roboty, infraštruktúra a architektúra, so zreteľom na „spoluprácu“ s „The MotherBot“. Súčasne boli objasnené požiadavky zamerané na zákazníka, ako napríklad preventívne opatrenia pre ad-hoc procesy alebo podpora rôznych časových pásiem, čo je pre globálnu spoločnosť ako Siemens nevyhnutné. Samotná integrácia produktu „The MotherBot“ do štandardného prostredia následne trvala odborníkom spoločnosti Deloitte len niekoľko dní. Vo fáze Hypercare bola poskytnutá podpora implementácie. Ďalšie požadované funkcie boli implementované vopred v rámci Deloitte Blue Prism Cloud, zatiaľ čo GBS vykonala v systéme prípravné opatrenia, ako napríklad udelenie prístupových práv. Tento prístup výrazne skrátil čas projektu. Projekt zavŕšili školenia a workshopy, tzv. „Lessons Learned“. Komplexné riadenie zmien však nebolo potrebné, pretože program „The MotherBot“ bez problémov zapadá do predchádzajúceho prostredia (Blue Prism v GBS). Toto riešenie tým pádom ponúka značný potenciál na zníženie manuálneho úsilia a požiadaviek na zdroje, ako aj na skrátenie doby odozvy v prípade chýb. Pretože výnimky procesu sa teraz spravujú automaticky, dá sa tiež znížiť chybovosť a zvýšiť produktivita. Vďaka 24-hodinovej dostupnosti „The MotherBot“ môže teraz GBS využívať virtuálne stroje nepretržite - čo je veľmi výhodné z hľadiska nákladov.

Pridaná hodnota od prvého dňa: RPA.manažment od spoločnosti Deloitte

Výhodné, rýchle a efektívne: S riešením „The MotherBot“ ponúka Deloitte spoločnostiam so strednou až veľkou využiteľnosťou RPA praktické „plug & play“ riešenie, ktoré je možné bez zvláštnych nepríjemností integrovať do existujúceho procesného prostredia. „The MotherBot“ je s veľmi dobre zvládnuteľnými nákladmi vhodný aj pre stredne veľké spoločnosti a stojí za to ho použiť už pri veľkosti okolo 20 procesov. Odborníci spoločnosti Deloitte sú k dispozícii pred-, počas-, aj po implementácii - s hlbokými odbornými znalosťami, technologickým know-how, rozsiahlymi skúsenosťami v odbore a s prostriedkami globálnej siete spoločnosti Deloitte.

Stiahnite si popis prípadovej štúdie použitia MotherBot-robota a dozviete sa viac o spoločnom nasadení projektu spoločnosťami Deloitte a Siemens Global Business Services.

Prípadová štúdia „The MotherBot“
Bolo to užitočné?