strategy consulting

Služby

Stratégia

Stratégia, ktorú vaša spoločnosť zvolí vo svojich kľúčových oblastiach (ako sú napr. rast a inovácie, talent a technológie, regulačná agenda a riadenia rizík) má významný vplyv na jej budúcnosť a na ďalšie hospodárenie Vašej spoločnosti. V dnešom rýchlo sa meniecej ekonomike je pre každú úspešnu firmu nevyhnutné mať dlhodobý plán ako ustáť konkurenciu a splniť stanovení ciele.

Oddelenie Deloitte pre oblasť stratégie pomáha najvplyvnejším spoločnostiam na celom svete dosiahnuť hmatateľné výsledky prijatím správnych rozhodnutí v najvýznamnejších strategických otázkach. Budujeme dlhodobé vzťahy s top manažmentom našich klientov a spolupracujeme na návrhoch účinných stratégií pokrývajúcich široké spektrum otázok. Či ide o stanovenie celofiremných stratégií alebo stratégií pre obchodnú divíziu firmy, identifikáciu nových rastových príležitostí, návrh nového trhového cenového modelu, vývoj digitálnych prototypov, inovácie či mnoho ďalších, vždy používame najpokročilejšie postupy, podporené našou detailnou znalosťou daného odvetvia a skúsenosťami, ktoré nám umožňujú vyvinúť a realizovať pre klientov na mieru zostavené integrované stratégie, ktoré vám umožnia hľadieť na budúcnosť s dôverou

Strategické poradenstvo „na mieru“ vašej spoločnosti

Kľúčom k trvalo udržateľnej hodnote rastu vašej spoločnosti je poznať svoje konkurenčné prostredie a v ňom tie správne miesta, na ktorých sa odohrávajú strategické „súboje“, v ktorých je potrebné zvíťaziť. Ako? Musíte do nich vstupovať s konkurencieschopným biznis-modelom, ktorý hľadí do budúcnosti a nesústredí sa len sa krátkodobé ciele.

Naši odborníci v oblasti strategického poradenstva majú širokú škálu vedomostí a praktických skúseností z rôznych priemyselných odvetví a sú pripravený Vám byť k dispozícii pri riešení aj tých najzložitejších problémov, za použitia najmodernejších postupov a metodológií globálne vychádzajúcich v tejto oblasti.

Spolupracujeme s vedúcimi pracovníkmi a ich tímami s cieľom vytvoriť efektívne firemné a obchodné jednotky a zabezpečiť ich zosúladenie v rámci celého podniku. Sú prípady, kedy vedúci pracovníci musia čeliť konfliktným rozhodnutiam pri vytváraní dlhodobých stratégií za snahy dosahovať krátkodobé výsledky. Vtedy pristupuje s návrhmi a realizáciou integrovaných programov a dosahujeme zosúladenie firemných procesov so stratégiou, ktorej výsledkom je simultánne splnenie dlhodobých cieľov. Ako jedna z mála poradenských firiem s inovačnou a Organizačno-dizajnovou praxou sa môžeme pýšiť s výsledkami, ktoré pomohli mnohým spoločnostiam využívať príležitosti rastu, vybudovať nové biznisy privedením na trh inovatívne produkty a ponuky služieb.

Ako zacieliť firemnú stratégiu tak, aby spĺňala požiadavky 21. storočia? Aby sme podnikom pomohli stať sa intuitívnejšími a pripravenými čeliť novým výzvam vychádzajúcim zo 4. priemyselnej revolúcie, sme pripravení ukázať vrcholovým manažérom ako digitálne stratégie fungujú a aký obrovský je ich potenciál zvýšiť efektivitu a konkurencie-schopnosť aj Vašej spoločnosti a ako ich implementovať tak, aby boli integrálnou súčasťou Vašej obchodnej stratégie.

Sme tu pre Vás od samotného vytvorenia vašej firemnej stratégie, cez jej implementáciu a až po jej samotnú aplikáciu. Takýmto spôsobom Vám umožníme dosiahnuť lepší výkon, umožniť alebo zvýšiť rast vašej spoločnosti, znížiť byrokratické rozhodnutia alebo dosiahnuť vám iné vami stanovené ciele priamo vedúce k úspechu vašej spoločnosti nielen v omácich ale aj zahraničných "vodách".

Spojte sa s našimi expertami

Pavol Bobot

Pavol Bobot

Senior manažér | Consulting

Pavol Bobot pracuje ako senior manažér oddelenia manažérskeho poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku. Počas jeho viac ako 10 ročného pôsobenia v poradenstve participoval na množstve projektov p... Viac