Technology solutions

Služby

Technológie

V súčasnosti sú podniky a technologické inovácie neoddeliteľne spojené a dopyt po službách podnikovej transformácie pomocou technológií prudko rastie. Celosvetová sieť odborníkov na technológie spoločnosti Deloitte pomáha klientom identifikovať a riešiť ich najvýznamnejšie informačné a technologické výzvy. Naša globálna sieť viac ako 33 000 odborníkov na technológie s výnimočnou znalosťou 17 segmentov odvetvia, vynikajúcou schopnosťou transformovať podnikanie a hlbokými technickými poznatkami prináša bezkonkurenčné ponuku riešení tých najnáročnejších podnikových otázok našich klientov.

Preskúmať obsah

Naše služby

CIO
Program spoločnosti Deloitte pre riaditeľov IT a výkonné pozície pomáha lídrom v oblasti IT získať a udržať si náskok pred výzvami a zmenami v podnikaní, funkcii IT a v ich výkonných pozíciách


Stratégia a architektúra v oblasti technológií

Naši odborníci na stratégiu a architektúru v oblasti technológií pomáhajú riaditeľom IT a podnikovým lídrom pri tvorbe a realizácii stratégií IT, ktoré podporujú obchodné výsledky.

Deloitte Digital

Naše digitálne služby pomáhajú rozširovať myslenie orientované na zákazníka a dizajn v celej organizácii, od stratégie až po realizáciu.


Analytika a riadenie informácií

Naši odborníci na analytiku a riadenie informácií sa zaoberajú spektrom príležitostí v oblasti business intelligence, riadenia dát, technológií, ako aj analytiky a technológií ďalšej generácie vrátane spracovania veľkých objemov dát (big data), cloudu a strojového učenia.

Systémová Integrácia

Odborníci spoločnosti Deloitte na integráciu systémov môžu organizáciám pomôcť riadiť zložitosť spojenú s technológiami a zvládnuť podnikové výzvy integráciou technológií vo forme samostatných služieb alebo komplexných riešení.

Riadenie aplikácií

Naši odborníci na služby riadenia aplikácií poskytujú flexibilnú štruktúru, ktorá podnikom umožňuje zosúladiť služby riadenia aplikácií s ich cieľmi v oblasti IT a podnikania.

Dodávatelia technológií

Naši odborníci na dodávateľov technológií spolupracujú s mnohými poprednými svetovými technologickými spoločnosťami, ktoré pomáhajú podnikovým lídrom navrhovať a implementovať riešenia na zlepšenie prevádzky a výsledkov.

SAP

Naša globálna sieť viac ako 16 000 obchodných a technických odborníkov na riešenia SAP poskytla služby viac ako 3 500 klientom a pomohla im s efektívnou realizáciou riešení SAP a s využitím potenciálnej podnikovej hodnoty týchto investícií.

Oracle

Keďže máme prístup k vyše 17 300 odborníkom na Oracle v členských firmách Deloitte, len málo spoločností dokáže riadiť komplexné medzinárodné projekty tak efektívne ako my. 

Technology solutions