Finančné riziko

Rýchlo sa meniace globálne prostredie vyžaduje, aby boli organizácie finančne stabilné a mali dostatok likvidity. Správne výsledky závisia od neustálej dôslednosti v riadení, modeloch a procesoch celého finančného útvaru. Riadite finančné riziká tak, aby ste podporili výkonnosť?